บทอาศิรวาทวันแม่แห่งชาติ

 

พระคุณแม่เลิศล้น  รำพัน

พระเมตตาอเนกอนันต์  นอบน้อม

พระกรณีกิจทุกสิ่งอัน  ทรงเพื่อ ไทยนา

ไทยรุ่งเรืองรายล้อม    พรั่งพร้อมเกินใคร

 

นำมโนมนัสน้อม            พนมกร

พระไตรรัตน์อำนวยพร      เพริศแพร้ว

เสวยสุขเหนือบรรณจถรณ์  ในทิพย์  สถานนา     

เสด็จสู่มิ่งเมืองแก้ว              สถิตย์แล้วนฤพาน