โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

-----------------------------------------------------------

1.ชื่อโครงการ  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

2.ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายกิจการพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

3.หลักการและเหตุผล

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นมรดกที่สำคัญที่บรรพบุรุษสืบสานและรักษากันมาอย่างยาวนาน จนเป็นเอกลักษณ์ของสังคมที่สร้างสรรค์วิถีชีวิต ค่านิยมและพฤติกรรมที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน แต่ในสังคมปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุอย่างยิ่งยวด วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีกระแสและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทยปัจจุบันเป็นอย่างมาก จนอาจมีผลกระทบต่อความเป็นไทยโดยภาพรวม  การจะสร้างสรรค์ประเทศชาติให้ดำรงอยู่ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและการแข็งขันกันในระดับนานาชาตินั้น ความเป็นไทยอันหมายถึงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจำเป็นต้องมีความเข้มแข็งควบคู่กับความเจริญเติบโตแบบสมัยใหม่ในทุกด้านด้วย

ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความตระหนักในการแสดงออกทางวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามของไทย จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตลอดมา  โดยส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ สวดพระปริตรอธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดินไทย น้อมเกล้าฯถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ด้วยมีความเชื่อมั่นว่าพลังจิตที่ดีงาม ประกอบกับอำนาจแห่งความสามัคคีและพลังแห่งพระพุทธมนต์จะรวมกันเป็นพลังจิตอันบริสุทธิ์ เปี่ยมด้วยบุญกุศลน้อมเกล้าฯถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ให้ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 

4.วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

          2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ร่วมบำเพ็ญความดีตามวิถีพุทธโดยการเจริญพระพุทธมนต์และฟังธรรมบรรยาย

          3. เพื่อบูรณาการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกับกิจกรรมนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพิธีกรรมและภูมิปัญญาไทย

 

5.กลุ่มเป้าหมาย

  1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิธีกรรมและภูมิปัญญาไทย จำนวน  70 คน
  2. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน  10 คน
  3. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะอื่นๆ และประชาชนที่สนใจทั่วไป จำนวน 10 คน

 

6.รูปแบบกิจกรรม  

          1.  การเจริญพระพุทธมนต์และฟังธรรมบรรยาย  ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ

2.  พิธีถวายสังฆทาน(ภัตตาหารเพล) ณ สวนสราญรมย์ กรุงเทพฯ

3.  การจัดทำป้ายนิทรรศการกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

7.วัน เวลาและสถานที่ดำเนินการ

          1.วันที่ 22 กรกฎาคม 2555  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และสวนสราญรมย์  กรุงเทพฯ เดินทางไปร่วมพิธีสวดพระปริตรอธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดินไทย ครั้งที่ 38 

          2.วันที่ 25-31 กรกฎาคม  2555 ณ อาคารทวารวดีศรีราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดนิทรรศการกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ

 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไปมีความภาคภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

          2. นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ร่วมบำเพ็ญความดีตามวิถีพุทธโดยการเจริญพระพุทธมนต์และฟังธรรมบรรยาย

          3. เกิดการบูรณาการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกับกิจกรรมนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพิธีกรรมและภูมิปัญญาไทย

          4. ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

หมายเลขบันทึก: 495528เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2012 12:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กรกฎาคม 2012 12:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท