เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อย่างง่ายๆ

  ติดต่อ

  เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อย่างง่ายๆ  
เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อย่างง่ายๆ   ของ  ครูเมตตา    ร.ร พระยาประเสริฐสุนทราศรัย          1 . เตรียมความรู้ในเรื่องที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อม          2 . เตรียมกิจกรรมที่จะเชื่อมโยงไปสู่การสร้างองค์ความรู้ให้เกิดกับนักเรียน          3. ร่วมมือกับนักเรียนในการเตรียมอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง          4. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในทุกขั้นตอน           5. เน้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม           6.ใส่ความรัก ความเข้าใจในตัวนักเรียนเข้าไปในทุกกิจกรรม   โดยผ่านการยิ้ม   คำชมเชย  การซักถาม  การพูดคุยด้วยน้ำเสียง สีหน้า ท่าทางที่เป็นมิตร  การมีอารมณ์ขัน  การเสริมแรงด้วยการปรบมือ  เมื่อมีนักเรียนทำสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม                 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ง่ายๆเหล่านี้สามารถทำให้นักเรียนรักที่จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เมตตา เพชรเกตุ

หมายเลขบันทึก: 49485, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 12:41:52+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)