CoP R2R(3)

  Contact

  กระบวนการแบ่งปันความรู้นำไปสู่ปัญหาเพื่อพัฒนางาน  

สวัสดี สมาชิก CoP r2r  วันนี้ก็จะมาเล่าต่อเรื่องที่อยากเล่านะ 

ช่วงบ่ายของการประชุมมีการจัดกลุ่มกันใหม่ ในกลุ่มมีทั้งคุณเอื้อ คุณอำนวย และคุณกิจครบ ประเด็นที่ได้ในช่วงบ่ายที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือการทำการติดอาวุธให้กลุ่มคุณกิจโดยการจัดประชุมให้ความรู้การทำวิจัย หลายๆ แห่งมีปัญหาเหมือนกันคือ ความรู้ของผู้สอน กับความรู้ของผู้เรียนต่างกันมาก การถ่ายทอดของผู้สอนเหมือนสอนคนที่ทำวิจัยเป็นแล้ว ขณะที่ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยน้อยมากทำให้ไม่เข้าใจสิ่งที่สอน  นอกจากนี้ยังมีวิธีการสอนที่มีการนำมาใช้เพื่อให้คุณกิจมีความรู้เรื่องการทำวิจัย โดยการให้ปฏิบัติจริงในขณะทำงานให้ฝึกหัดแก้ปัญหาในการลงข้อมูล การดำเนินโครงการ หรือมีการจัดเป็นกลุ่มโดยนำกระบวนการแบ่งปันความรู้มาใช้ ในการหาปัญหาเพื่อพัฒนางานซึ่งสุดท้ายนำไปสู่การนำปัญหาจากงานประจำไปสู่งานวิจัย เช่น ที่โรงพยาบาลยโสธรได้ทำขึ้นเฉพาะในกลุ่มพยาบาล

จากเรื่องที่ได้รับรู้มาในช่วงนี้ทำให้ เกิดความคิดดีๆ ในการจะนำไปใช้ในหน่วยงานหลายประการ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In r2r_gynae

Post ID: 49476, Created: , Updated, 2012-02-11 15:52:22+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #r2r

Recent Posts 

Comments (2)

กะปุ๋มได้เรียนรู้กระบวนการที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย...จากคุณชายขอบ...ที่มีเทคนิคการสอนที่สามารถทำให้ผู้ที่ไม่เคยทำวิจัยสามารถ...เข้าใจได้มากขึ้น...เดี๋ยวกะปุ๋มจะเขียนเป็นบันทึกเก็บไว้ดีกว่าคะ...หลายๆ ท่านอาจได้...ลปรร. บ้างนะคะ

เป็นกำลังใจให้ทีมนะคะ

*^__^*

กะปุ๋ม

ขอบคุณที่ share ค่ะ

howtoknow