การศึกษาคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าเราสนใจที่จะศึกษาอย่างจริงจังเราก็ควรที่จะลงมือทันที ไม่ต้องรออะไรทั้งนั้น