สิ่งที่เรียนรู้ (what) : การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน

วิธีเรียน (how) :การเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานนั้น ในตอนแรกเริ่มจากการดูอาจารย์รำให้ดู หรืออาจดูเพิ่มเติมจากในคลิปวิดีโอในเว็บต่างๆ เพื่อดูภาพรวมก่อน แล้วจึงรำตาม  โดยค่อยๆรำตามทีละท่อน ก่อนจะขึ้นท่อนต่อไปให้ทวนท่าท่อนก่อนหน้าเสมอ   แล้วต่อท่าไปเรื่อยๆจนจบเพลง

ผลการเรียน (outcome): จากการเรียนด้วยวิธีที่กล่าว ในตอนแรกนั้นท่าทางอาจจะยังฝืนกับการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของเรา และลีลาต่างๆก็ยังไม่อ่อนช้อยและต่อเนื่องไปกับเพลง และการจดจำท่าต่างๆก็ำทำได้ยาก แต่เมื่อฝึกฝนไปนานๆจะเริ่มชินกับท่าทางและลีลา ทำให้จดจำท่าต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะท่าต่างๆมีพื้นฐานคล้ายๆกันและซ้ำไปซ้ำมา ลีลาความอ่อนช้อยก็จะเริ่มมากขึ้น และสามารถประยุกต์ท่าต่างๆของตนเองได้ด้วย  หากฝึกฝนจนแม่นยำแล้วก็จะสามารถใส่อารมณ์ลงไปในการแสดงให้การแสดงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถติดตามผลการเรียนรู้ของข้าพเจ้าได้ที่นี่ http://www.facebook.com/photo.php?v=4200535891283&set=vb.1221384780&type=2&theater

ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์ (reflection)  : ในการทำอะไรให้ประสบความสำเร็จไม่ได้อาศัยแต่พรสวรรค์ ทุกคนสามารถทำได้หากมีความพยายามและหมั่นฝึกฝน  นอกจากนี้เราควรรับฟังทุกข้อคิดเห็น  คำชมถือเป็นกำลังใจ ส่วนคำตินั้นสำคัญมากเพราะเราจะได้ทราบถึงข้อบกพร่องของตัวเองเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาตนเองต่อไป

เอกสารหรือสื่ออ้างอิง  (references) http://www.youtube.com/watch?v=lSh-dnYNO78
http://www.youtube.com/watch?v=u5Fu8EZZhE4&feature=related 

ภาคผนวก : รูปภาพผลการเรียนรู้อื่นๆของข้าพเจ้า   http://www.facebook.com/media/set/?set=a.4200378127339.2177464.1221384780&type=3