เพราะคนที่เสียหายที่สุดคือคนที่เข้ามาทะเลาะกันนั่นเอง   เสียหายทั้งในสายตาคนนอกและเสียหายในด้านจิตใจภายในของตนเอง

         มีอะไรก็ไปพูดกันภายในกลุ่มตน   อย่ามาทะเลาะกันให้คนเขาดู (อ่าน)

         ถ้าเป็นนักเรียนที่ผมดูแล  ผมให้สอบตกหมดทุกคน

วิจารณ์  พานิช
 8 ก.ย.49