ชมรมผู้ปกครองและครูนักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนจ่านกร้อง


สิทธิทางการศึกษาของคนพิการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ผู็ปกครองและครูต้องร่วมมือกัน

โครงการนักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนจ่านกร้อง ได้ดำเนินการเพื่อสนองนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ ดังนี้

“การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่าง
กาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ... และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น”

 

 

              ผู้เขียนเป็นหนึ่งในทีมงานนักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนจ่านกร้อง มาหลายปี การได้เข้าไปมีบทบาทในการดูแลนักเรียน  ทำให้ได้พบเห็นสภาพและปัญหาหลายๆด้าน  ทั้งตัวผู้ปกครองและเด็ก ตลอดจนครูผู้สอน การจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น  มีความจำเป็นต้องประชุมชี้แจง  ให้ความรู้  และหาข้อตกลงร่วมกันจึงจะสามารถช่วยเหลือนักเรียนเรียนร่วมให้มีพัฒนาการ พอที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในวันที่พวกเขาไม่มีพ่อแม่และญาติพี่น้องคอยดูแลในอนาคต  หลายปีที่ผ่านไปผู้เขียนรับรู้ปัญหา  จากการทำงานเป็นครูสอนนักเรียนเรียนร่วม ซึ่งมีคุณครูรัตนา  สุขเสนา  เป็นหัวหน้าโครงการ  และเป็นผู้นำโครงการจนโรงเรียนจ่านกร้องได้เป็นโรงเรียนแกนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนร่วม มีผลงานในการดำเนินโครงการที่ทำให้ได้รับรางวัลทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  เมื่อมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ปรากฏ คุณครูรัตนา  สุขเสนา  ได้เพียรพยายามที่จะจัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครูนักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนจ่านกร้อง  มาหลายต่อหลายครั้ง  ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเท่าที่ควรเป็น แต่คุณครูรัตนา  สุขเสนาและทีมงานก็ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจ 

 

 

 

 

 

             จนถึงวาระการประชุมเมื่อเช้าวันที่ 9 มิถุนายน 2555  ดร.ช่วยชาติ  ตันตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ได้เป็นประธานในการประชุมนักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนจ่านกร้อง  มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 19 คน  จากจำนวนเต็ม 22  คน  และการประชุมครั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง ชมรมผู้ปกครองและ ครูนักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนจ่านกร้องขึ้น  และได้เริ่มดำเนินการ เขียนโครงการเพื่อดำเนินการต่อไป   จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการให้ความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งชมรมผู้ปกครองและครูนักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนจ่านกร้อง  ได้เข้ามาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้โครงการนักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนจ่านกร้องได้รับการพัฒนาเชิงรุกต่อไป  ทำให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานของคณะครูและครูพี่เลี้ยง  ในการที่จะจะช่วยผู้ปกครองดูแลและพัฒนานักเรียนเรียนร่วมในโครงการ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อนักเรียนที่มีวุฒิภาวะเป็นเด็กพิเศษ  ให้มีผลงานการพัฒนาความพิเศษนั้นให้เป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ต่อไปได้อย่างมีความสุข

 

 

 

 

วันนี้มีมีความยินดีที่จะได้นำภาพกิจกรรมการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครูนักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนจ่านกร้องมานำเสนอ... โอกาสหน้าผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะนำภาพกิจกรรมในโครงการนักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนจ่านกร้องมาให้ชมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปนะคะ.

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 490737เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2012 15:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 กรกฎาคม 2012 09:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (11)
  • ขอแสดงความชื่นชมในแนวคิดและความพยายามของโรงเรียน
  • ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ

*** ขอขอบคุณ คุณสันติสุข สันติศาสนสุขมากค่ะ ที่ให้กำลังใจคนทำงานเพื่อเด็กพิการในชมรม

ดีเยี่ยมเลยครับ..
สิ่งเหล่านี้ คือกลไกของการทำให้ผู้ปกครองตระหนักว่า สิ่งต่างๆ ในโรงเรียน ท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ใช่ภาระของท่านอยู่แต่ในอาณาบริเวณของ "ครัวเรือน" เสมอไป

ชื่นชม ครับ

*** ขอบคุณกำลังใจจาก อ.แผ่นดินค่ะ เด็กพิเศษต้องมีพี่เลี้ยงคอยศึกษาข้อมูลอย่างใกล้ชิด กำลังพลครูประจำการแค่นักเรียนปกติก็จะรับไม่ไหวอยู่แล้ว พอได้พี่เลี้ยงมาช่วยผลดีก็จะตกแก่บุตรหลานเขาเองค่ะ ถ้าต่างคนต่างหยิบยื่นน้ำใจให้กันบุญกุศลย่อมบังเกิดค่ะ

  • จ.ร.ขยับไปอีกขั้นแล้ว จากการเกิด"ชมรมผู้ปกครองและครูนักเรียนเรียนร่วม" ถ้าไม่ได้ความวิริยะอุตสาหะของคุณครู ความสำเร็จคงไม่เกิดขึ้น ชื่นชมคณะครูครับ..
  • ขอบคุณตัวอย่างดีๆนี้ครับพี่กิติยา

*** ขอบคุณ อ.ปณิธิและอ.ธนิตย์ มากค่ะ

*** วุ่นๆอยู่กับการประเมินรอบสาม  เพิ่งเสร็จสิ้นไป...ยังไงๆ ก็ยังหวังว่าน่าจะเป็นข่าวดีค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์กิติยา^

แวะมาชมกิจกรรมดีๆ

พร้อมกับอ่านบันทึกนี้ค่ะ

โรงเรียนจ่านกร้องอบอุ่นเสมอ

อบอุ่นไปด้วยความรักและความผูกพัน

รักชมพู ขาวตลอดไปค่ะ

จากสายเลือดชมพู ขาวที่เข้นข้นอีกคนหนึ่ง

ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบใจต้นเฟิร์น ขอให้หนูสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สำเร็จนะจ๊ะ

  • มาให้กำลังใจของการก้าวเดินไปข้างหน้า....ของจ่านกร้อง
  • ช่วงต้นเดือน กค.ผมมาธุรที่ค่ายฯ บ่อย.. ผ่านจ่านกร้องดูร่มรื่น ร่มเย็น.....จัง

ขอแสดงความชื่นชมด้วยคนนะค่ะ...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง