เปาบุ้นจิ้น เป็นภาพยนตร์ที่ดีและ มีคุณค่าเป็นตัวอย่างของการทำความดี การปฏิบัติหน้าที่ ที่ซื่อสัตย์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและเครพต่อความมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินคนอื่นไม่ใช่จะได้มาง่ายๆและไม่ใช่ว่าจะยกตัวเองขึ้นมาง่ายๆ และไม่ใช่จะยกตัวเอง ขึ้นมาเป็นโดยพลการ ต้องมีความรู้ความสามารถเป็นกลาง มีจิตใจเป็นธรรม และที่สำคัญต้องมีคุณธรรม เพราะ ความรู้ต้องคู่คุณธรรม ตัวความรู้เองใครมีการเรียนรู้ ก็จะเกิดความรู้และพัฒนาตัวเขาเอง ส่วนคุณธรรมจะเป็นตัวควบคุมความรู้ให้ทำหน้าที่ที่ถูกต้องเหมาะสม ในระบบศาลการจะตัดสินคดีความจะมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนมากทั้งพยานบุคคล พยานหลักฐานและต้องใช้เวลานานและต้องวิเคราะห์อย่างรอบคอบจึงจะมีคำพิพากษาออกมาและผู้ถูกการไต่สวนยังมีโอกาสแย้งขออีกสมเหตุสมผลและให้โอกาสได้ชี้แจงทั้งสองฝ่าย แต่โลกปัจจุบันมีการแก่งแย่งกันมากมายทุกระดับ แต่ละค่ายแต่ละคนก็พยายามคิดเอาวิชามารเพื่อบรรลุซึ่งคำว่าชนะหรือความสะใจ โดยไม่ได้คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ยิ่งทางภาคธุรกิจยิ่งมีการใช้วิชามารมากมาย การไม่จำกัดวิธีการ วิธีใดก็ได้ขอให้ได้ผลกำไรสูงสุด ดังเช่น การหลีกหนีภาษี ตบแต่งบัญชีหรือแม้กระทั้งการทำร้ายคู่ต่อสู้ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)เพื่อให้อ่อนกำลังลง ผมได้ยินจากคำพูดของนักศึกษาคนหนึ่งที่มาเรียน หลักสูตรเดียวกันกับผม ผมจึงไม่แปลกใจกับพฤติกรรมของเขาที่เหยียบหัวเพื่อนเพื่อชูคอของตัวเองขึ้น เทคนิคการทำลายเพื่อนมีหลายแบบ เช่น ใส่ร้าย ปั้นน้ำให้เป็นตัว สร้างภาพดีให้ตัวเองสร้างภาพเลวให้เพื่อนโดยใช้ความรู้และเครื่องมือทางไอที ที่เก่งกาจกว่าคนอื่นซึ้งเป็นข้อได้เปรียบ เข้าทำลายเพื่อนๆและหลักสูตร บางท่านเข้ามาอ่านภาพจำลองของเขาก็เชื่อแต่บางคนก็ไม่แน่ใจ พฤติกรรมอย่างนี้อาจจะเป็นผลมาจากการก่อกำเนิดมาของเขามี สองประการ ประการที่หนึ่ง ถูกเลี้ยงอย่างดี(แตก) เข้าข่าย “พ่อแม่รังแกฉัน” ถูกตามใจทุกอย่างจะเอาอะไรก็ได้หมด พอมาเรียนและทำงานก็แพ้ไม่เป็น ประการที่สอง ร่ำเรียนมาทางธุรกิจจึงมีหลักคิดวิธีการที่จะเอาชนะ”แบบไร้รูปแบบ” และทุกรูปแบบขอเพียงชนะอย่างเดียว ผมก็หนักใจแทนหลักสูตรแทนมหาลัย สงสารครูบาอาจารย์ที่สอนเขามา”คงเอาปี๊บคลุมหัวเป็นแน่”ถ้าได้รับรู้ถึงพฤติกรรมของลูกศิษย์คนนี้ สุดท้ายสงสารประเทศชาติครับที่ให้คนประเภทนี้มาเป็นอาจารย์สอนประชาชน แต่ก็ดีใจแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตร...และเยาวชนที่เข้ามาเรียนไม่ทัน เพราะบุคคลผู้นี้ได้ถูกออกจากมหาวิทยาลัยเรียนร้อยแล้ว ดีใจจริงๆที่เด็กๆและเยาวชนส่วนหนึ่งที่รอดพ้นเงื้อมมือของปีศาจในคราบนักบุญ...ครับ