รอวันตาย

เกิดมาทำงาน

  วันนี้ตื่นมาเขียนงานวิจัย บทที่ 1 ตามที่เสนอหัวข้อไว้คราวพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ที่ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2555 โดยยึดโยงจากงานวิจัยพัฒนาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเคยศึกษาเรื่องในชุมชนอ่านงานวิจัยแล้วต่อยอด เป็นแนวนวัตกรรมใหม่ใกล้เคียงกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนางาน จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในมิติ งานการศึกษาตามอัธยาศัย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในจังหวัดนครปฐม เวลา 13.30 น. กว่าจะเสร็จ 1 หน้าใช้เวลาคิดเป็นชั่วโมง นาที วินาทีต้องใช้ให้คุ้มค่า เวลาที่เหลืออยู่ เพราะคนเราเกิดมาทำงานมิใช่นั่งๆนอนรอวันตาย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (0)