วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุโบย อ.ละงู จ.สตูล

          วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุโบย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี ๒๕๔๐ มีสมาชิกจำนวน ๑๐ คน และจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อปี ๒๕๔๘ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จำนวน ๓๐ คน มีนางมิหยน  เกนุ้ย เป็นประธาน

ดำเนินกิจกรรม แปรรูปอาหารทะเล  เช่น ปลาเค็ม ปลาหวาน กะปิ ปลาแดดเดียว พุงปลา และกุ้งแห้ง เป็นต้น

          การทำช่วงแรกปลาที่นำมาทำปลาเค็มเป็นปลาที่ได้จากคนในชุมชน ซึ่งเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน จึงนำปลามารวมกันเพื่อทำปลาเค็ม ถนอมอาหารเก็บไว้บริโภคในชุมชนช่วงฤดูมรสุม แทนการซื้อจากร้านค้าภายนอก และเนื่องจากปลาเค็มที่ซื้อขายในตลาดจะมีการใส่สารเคมี ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จึงมีแนวคิดรวมกลุ่มทำปลาเค็มโดยใช้พื้นที่บริเวณหน้าบ้าน และผลิตภัณฑ์ที่ได้นำมาชายกันในกลุ่ม ต่อมาได้รับความนิยมแพร่หลายทั้งจากคนในชุมชนและลูกค้าทั่วไป จึงทำเป็นการค้าเพื่อแสริมรายได้ ด้านการบรรจุภัณฑ์ ปลาเค็มจะห่อด้วยกระดาษใส่ถุงพลาสติก ต่อมาเมื่อมีหน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุน ทั้งด้านความรู้ เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนนำสมาชิกกลุ่มไปศึกษาดูงาน ทำให้บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการพัฒนา เช่น การใช้เครื่องปิดปากถุงแบบไฟฟ้า บรรจุในกระปุกและติดสติกเกอร์ เป็นต้น ด้านมาตรฐานรับรองจากหน่วยงานต่างๆ กลุ่มยังไม่ได้ดำเนินการยื่นขอการรับรอง

การทำปลาหวาน

                   ส่วนผสม  ปลาข้างเหลืองสด ๑๐ กิโลกรัม น้ำตาล ๑ กิโลกรัม น้ำปลาพอประมาณ ( ได้ปลาหวานแห้ง ๒ – ๓ กิโลกรัม)

                   ขั้นตอนการผลิต

                   ๑. นำปลาข้างเหลืองมาล้างให้สะอาด จากนั้นตัดหัวเอาไส้และขูดเกล็ดออก และล้างให้สะอาด

                   ๒. นำปลาที่ล้างสะอาดแล้ว มาแล่และนำก้างออก

 

                   ๓. ละลายน้ำตาลด้วยน้ำปลา

                   ๔. นำปลาไปหมักกับน้ำตาลที่ละลายแล้วนาน ๐.๕ ชั่วโมง

                   ๕. นำมาตากแดดบนตะแกรง โดยหงายตัวปลาขึ้น ตากแดดนาน ๒ วัน

                   ๖. นำปลาหวานบรรจุถุง/กล่อง พร้อมจำหน่าย

 เทคนิคการผลิต  ปลาหวานใช้ปลาสด ในขั้นตอนการตากต้องตากให้ตัวปลาหงายขึ้น เพราะจะทำให้น้ำตาลซึมเข้าเนื้อปลาได้ดี ทำให้รสชาติปลาหวานอร่อย

 

 ข้อมูล ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มแม่บ้านฯและคณะทำงานจัดการความรู้สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล เมื่อ 28 ก.พ.55