วันนี้ได้รับแจ้งจากครูไมตรีมี่เป็นตัวแทนของ กศน.นนทบุรีไปปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลการลงทะเบียนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตได้รายงานความคืบหน้ามาดังนี้.................................................................................................................     30 มีนาคม 2555) เวลา 13.00 น. ดร.โอ่ง เข้ามาชี้แจงเรื่องการรับสมัครกองทุนสตรีในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ว่า 

       1.เจ้าหน้าที่กศน.ที่ประจำอยู่ศูนย์วิทย์รังสิต อาจจะต้องอยู่ต่อไปอีกตั้งแต่วันที่ 3-11 เม.ย.55 

       2.สำนักงาน กศน.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มให้ 

       3.ที่ผ่านมาทางสำนักงาน กศน. รับทราบปัญหาในพื้นที่รับสมัครเป็นอย่างดี เช่น ใบสมัครซ้ำ , บางหน่วยงานกั๊กใบสมัครไว้ไม่ส่งให้กศน.อำเภอคีย์หรือจะส่งให้ก็วันสุดท้าย 

      4.สำหรับจนท.ที่คีย์ข้อมูลในระดับอำเภอนั้นอยากให้เน้นย้ำมากๆเรื่อง เลข 13 หลัก , ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องที่สุด

       5.แผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ปรับปรุงล่าสุดสุด)

       -วันที่ 2 เม.ย. 55 รับใบสมัครที่ค้างจาก พช./พม. เป็นวันสุดท้าย (เวลา 16.30 น.) ซึ่งใบสมัครที่นำมาคีย์ในวันที่ 2 เม.ย.นั้นจะต้องเป็นใบสมัครที่ลงรับตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.-31 มี.ค. 55 เท่านั้น

       -วันที่ 4-6 เม.ย.55 ส่งรายชื่อจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้กับผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ เพื่อส่งตรวจความถูกต้องกับสำนักทะเบียนราษฎร์ (เพื่อทางศูนย์วิทย์รังสิต จะได้นำข้อมูลทั้งหมดส่งให้กับ IT ซึ่ง IT ก็จะแปลงข้อมูลจาก excel เป็น Text File ธรรมดา ให้กับสำนักทะเบียนราษฎร์)

       -วันที่ 6-20 เม.ย.55 แก้ไขและรวบรวมรายชื่อผู้ลงทะเบียนสมาชิกกองทุนฯทั้งหมดส่งตรวจสอบกับสำนักทะเบียนราษฎร์ (วันสุดท้ายก่อนโหลดรายชื่อเข้าสู่ระบบเพื่อติดประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิในการทำประชาคม/เลือกตั้ง)

       -วันที่ 10 พ.ค.55 พิมพ์(ปริ้น)รายชื่อผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฯ (ทั้งที่ลงทะเบียน ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน กศน./พช./พม. และผ่านทางเว็บไซต์) พร้อมนำรายชื่อไปติดประกาศเพื่อตรวจสอบการใช้สิทธิในการทำประชาคม/เลือกตั้งหรือสมัครเป็นกรรมการฯ

       -วันที่ 11-15 พ.ค.55 แจ้งลงทะเบียนเพิ่มชื่อ กรณีที่รายชื่อตกหล่นหรือมีความผิดพลาด เนื่องจากเจ้าหน้าที่หรือระบบ

       -วันที่ 16 พ.ค.55 รวบรวมรายชื่อที่เพิ่ม ส่งให้กับนายอำเภอ เพื่อประกาศ -วันที่ 18 พ.ค.55 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง/ทำประชาคม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/ที่ว่าการอำเภอและทางเว็บไซต์ www.womenfund.thaigov.go.th

 ................................................................................................................................................................ ขอบคุณครูไมตรีที่แจ้งข่าว ขอให้พวกเราได้ทราบความคืบหน้าและนำมาวางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ...............................................................................................................................................................