งานมหกรรมกการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา2554

เปิดมิติการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซี่ยน วันที่23-24 มีนาคม 2555

ณ มหาวิทยาเกษตรศาสตจร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

โดย ฯพณฯ สุกมล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบรางวัล หนึ่งแสนครูดี โดยการประกาศจากคุรุสภา สพฐ.เขตเขต 3 มีจำนวน 420 คน คัดเพียงหนึ่งแสนคน จากครูทั่วประเทศ ที่มีการครองตน ครองงาน มีนายชิษณุพงศ์ โคตรบัณฑิต จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จมากถึง 12 ท่าน ในงานมีการออกบูธ/จัดนิทรรศการเรียนรู้ จากหลายโรงเรียน มีผู้สนใจมาชมมากมาย