วันอังคารที่  5  กันยายน   2549

คืนนี้ทำรายงานการสอนแบบแก้ปัญหาจนดึกแล้วยังไม่เสร็จเลย

เครียดมาก  ทำบันทึกส่งอาจารย์ก่อนดีกว่าจะได้ไม่เครียด