งาน๑๐๐ ปี ลุกเสือไทยร้อยใจ กศน

การสนับสนุนกิจกรรมลุกเสือเพื่อสนองพระราชปณิธานล้นกล้ารัชกาลที่ ๖

    วันนี้หลังจากผนึกซองข้อสอบปลายภาคเสร็จสิ้น เดินทางต่อไปเตรียมสนามกาชุมนุมลุกเสือวิสามัญ ค่ายย่อยภาคกลาง การเตรียมการพิธีเปิดการชุมนุม การสื่อสาร ค่ายย่อยภูมิภาคต่างๆ 6 ค่าย การเตรียมสนามฝึกการแสดงรอบกองไฟของภาคต่างๆ งานที่ท้าทาย แต่เต็มกายใจเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฏกล้าเจ้าอยุ่หัว พระราชทานกองลุกเสือไทย สนองพระราชปณิธานที่จะสร้างสุภาพบุรุษในสยามเกิดขึ้น เพื่อปกป้องคุ้มครองเพทภัยทั้งตะวันออกและตะวันตกที่ครอบงำคนไทย ในยุคนั้นดังพระราชดำรัส แม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ สมกับที่เกิด กิน และเล่าเรียนหนังสือที่เมืองยอดแหลม นครปฐม ดินแดนแหล่งเกิดกำเนิดกองสุภาพบุรุษเสือป่า พระราชวังสนามจันทร  กว่า ๑๐๑ ปี วันที่ ๑ กรกฏาคทม ๒๔๔๕

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (0)