เมื่อล้างขวดเกลือพริกไทย ให้ใช้เครื่องเป่าผมเป่าขวดให้แห้งสนิทก่อนแล้ว จึงใส่เกลือป่นและพริกไทยป่นลงไป