ถ้ารีดผ้าแล้วเกิดรอยไหม้ ให้ใช้น้ำตาลทราย โรยบริเวณที่ไหม้ วางเศษผ้าทับตรงรอยไหม้ แล้วใช้เตารีดรีดทับตรงรอยไหม้ น้ำตาลจะดูดรอยเหลืองที่ผ้าออกหมด