เพื่อป้องกันไม่ให้คราบไขมันติดเกาะถาวร บนผ้าปูโต๊ะ หรือเสื้อผ้า ให้โรยแป้งทาลคัมชนิดไม่มีสีลงบนรอยเปื้อน มันจะดูดคราบไขมันได้ แล้วจึงนำผ้าปูโต๊ะหรือเสื้อผ้า ไปซักด้วยวิธีธรรมดา