รองเท้าหรือกระเป๋าหนัง จะทนไม่มีรอยแตก ก่อนเวลาอันสมควร ถ้าหมั่นถูด้วยน้ำมันครีมข้น (แบบเดียวกับครีมใส่ผม)