วิธีทำความสะอาดไข่มุก ให้ล้างด้วยน้ำสบู่อุ่นๆ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง แล้วเช็ดด้วยผ้า
สักหลาดนุ่มๆ