หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทศโนโลยี

รัตนา
เข้าใจ เห็นคณุค่า และใช้กระบวนการเทศโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ สือสารและการแก้ปัญหาการทำงานมีประสิทธิภาพ

หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ กระบวนการจัดการกับข้อมูลข่าวสาร โดยการนำเข้าข้อมูลดิบ มาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อทำให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ สามารถนำมาวิเคราะห์จนเป็นความรู้ สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาและช่วยนำมาใช้ในการตัดสินใจ

          กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

การประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศและความรู้ที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ และการเผยแพร่สารสนเทศ

          วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนคือ

ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดรายละเอียดของปัญหา

ขั้นตอนที่ 2  วางแผนในการแก้ปัญหา

ขั้นตอนที่ 3  ดำเนินการแก้ปัญหา

ขั้นตอนที่ 4  การตรวจสอบและปรับปรุง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทศโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

คำสำคัญ (Tags)#เทศโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขบันทึก: 480452, เขียน: 29 Feb 2012 @ 11:14 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 14:45 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)