KM Model

  KM Model  

คำสำคัญ (Tags)#km#model

หมายเลขบันทึก: 47972, เขียน: 03 Sep 2006 @ 12:17, แก้ไข, 10 Jun 2012 @ 11:26, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (1)

นักศึกษาป.โท หลักสูตร
IP: xxx.10.143.118
เขียนเมื่อ 03 Nov 2006 @ 12:21
การจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมข้อมูลความรู้ที่มีอยู่แล้วหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้ตรงตามเป้าหมายและบรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งจะต้องสำรวจความต้องการจำเป็นของหน่วยงาน ว่าต้องการพัฒนาเรื่องใด จากนั้นจึงแบ่งหน้าที่มอบหมายกันทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ทุกฝ่ายต้องร่วมคิด ร่วมทำ ซึ่งรูปแบบการทำKMมีหลายแบบ เช่น โมเดล360' , โมเดลปลาทู ฯลฯ