ผชช.ว.ตาก (๖๙): หลักสูตรการจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน


ปรัชญา ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการในชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

จากการที่ได้ทำงานในฐานะหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาและคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก มีหลักสูตรหนึ่งที่ผมอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำคือหลักสูตรการจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน ซึ่งอยากให้เป็นหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนกันทั้งชุมชน ทั้งหมู่บ้าน เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม วัดผลที่การบรรลุชุมชนเข้มแข็งมากกว่าการวัดผลสำเร็จการเรียนเป็นคนๆเป็นรายวิชา โดยผมได้ร่างรายละเอียดไว้ ดังนี้

หลักสูตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การจัดการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

ชื่อภาษาอังกฤษ Sustainable Community Empowerment Management Program

ปรัชญา ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการในชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

วิธีการเรียนการสอน เรียนรู้ร่วมกันในชุมชนจริง (Community-based Learning) โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ครูไม่ใช่ผู้สอนแต่เป็นผู้ชักนำและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากความสำเร็จของชุมชน

รายวิชาในหลักสูตร

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ 60 หน่วยกิต ประกอบด้วย

วิชาชีพพื้นฐาน     12 หน่วยกิต

-          หลักการจัดการและพัฒนาชุมชน                                                  3(3-0-6)

-          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                3(3-0-6)

-          ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน                                                                     3(3-0-6)

วิชาชีพบังคับ  48 หน่วยกิต

-          การจัดการครอบครัวและการดำเนินชีวิต                                         3(2-2-5)

-          การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน                                 3(2-2-5)

-          การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมชุมชน                                         3(2-2-5)

-          การจัดการการเงินและบัญชีครัวเรือน                                             3(2-2-5)

-          การจัดการความรู้ การศึกษาและวิจัยชุมชน                         3(2-2-5)

-          การจัดการสังคม วัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น                 3(2-2-5)

-          การจัดการป่าชุมชน                                                                     3(2-2-5)

-          การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน                                                       3(2-2-5)

-          การจัดการทรัพยากรดินชุมชน                                                       3(2-2-5)

-          การจัดการระบบสุขภาพชุมชน                                                      3(2-2-5)

-          การจัดการการตลาดผลผลิตชุมชน                                                3(2-2-5)

-          การจัดการพลังงาน                                                                     3(2-2-5)

-          การจัดการเครือข่ายพัฒนาชุมชน                                                   3(2-2-5)

-          การจัดการเสริมสร้างอาชีพชุมชน                                                  3(2-2-5)

-          การจัดการท่องที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์                                              3(2-2-5)

-          การฝึกงาน                                                                                 3(0-300-0)

ก็หวังไว้ว่า วันหนึ่งอาจมีเวลามาสานความฝันตรงนี้ได้

หมายเลขบันทึก: 479166เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2012 22:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 19:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี