ผชช.ว.ตาก (๖๘): การคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ


ยิ่งตำแหน่งที่คัดเลือกสูงมากเท่าไหร่ โอกาสมีข้อร้องเรียนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ความโปร่งใส ความยุติธรรม ความตรงไปตรงมาและการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดจึงมีความสำคัญมาก

หลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ คุณวนัญญา หรือป้าเหล่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงาน(ฝ่าย)พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.ตาก ได้เกษียณอายุราชการ ทำให้ตำแหน่งว่างลง และต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มาดำรงตำแหน่งแทน ซึ่งต้องมีการประกาศโดยทั่วไปตามที่ กพ.กำหนด คณะกรรมการคัดเลือกมีนายแพทย์ สสจ.ตากเป็นประธาน มีผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ผชช.ส. ผอ.รพ.แม่ระมาด และผมได้ร่วมเป็นกรรมการด้วย ทั้งหมดเป็นข้าราชการระดับ ๙ (เชี่ยวชาญ)

กรรมการแบบนี้เป็นเหมือนเผือกร้อนที่ใครๆก็ไม่อยากเป็น เพราะคนสมหวังมีน้อย (แค่คนเดียว) แต่คนผิดหวังมีมากกว่า โอกาสถูกใจจึงน้อยมาก จึงต้องทำให้ถูกหลักการมากที่สุด ระเบียบกำหนดให้คัดเลือกรายชื่อส่งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา ๒-๕ รายชื่อ ตามความเหมาะสมหรือที่กรรมการคัดเลือกเห็นสมควร

คณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดกติกาหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ ดังนี้

๑. ความอาวุโส ดูจากอายุราชการ (ร้อยละ๑๐) ระดับเงินเดือน (ร้อยละ๑๐) และระยเวลาในการดำรงตำแหน่งระดับ ๘ (ร้อยละ ๑๐)

๒. ความรู้ความสามารถ ร้อยละ ๓๐ ดูจาก

๒.๑ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขในระยะเวลา ๑ ปี ที่ต้องไปเป็นหัวหน้า ร้อยละ ๒๐ จัดทำเป็นเอกสารไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษเอ ๔ (ประเด็นหรือเรื่องที่จะพัฒนา วิธีการหรือยุทธศาสตร์ที่ใช้พร้อมเหตุผล วิธีและแนวทางการดำเนินการ วิธีการประเมิน/วัดความสำเร็จ)

๒.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะหลัก ๕ ด้านของ กพ. ร้อยละ ๑๐ (การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และการทำงานเป็นทีม)

๓. ผลงานเด่น ร้อยละ ๒๐ รวบรวมผลงานเด่นช่วง ๒๕๕๐-๒๕๕๔ จำนวน ๑-๒ ชิ้น ไม่เกิน ๑๕ หน้ากระดาษเอ ๔ (รวมภาพถ่าย) ตัวอักษรอังสะนา ๑๖

๔. วิสัยทัศน์และการสอบสัมภาษณ์ ร้อยละ ๒๐ โดยทำวิสัยทัศน์ ไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษเอ ๔ พร้อมทั้งการสัมภาณ์โดยคณะกรรมการ

ผลการคัดเลือก คณะกรรมการได้เลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุด ๒ อันดับแรกส่งไปให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้พิจารณาต่อไป

หมายเลขบันทึก: 479164เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2012 22:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 19:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี