ผชช.ว.ตาก (๖๔): ข้อเสนอรูปแบบการให้บริการของโรงพยาบาลชุมชนวังเจ้า


เครือข่ายบริการสุขภาพแบบบูรณาการระบบสุขภาพโดยผสานองค์ประกอบหลักทั้งสาม ได้แก่ ระบบโรงพยาบาล (hospital care) ระบบบริการปฐมภูมิ (primary care) และระบบการดูแลรักษาตนเองในชุมชน (self care and community care)

ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมรูปแบบการให้บริการของโรงพยาบาลชุมชนวังเจ้า ควรเป็นดังนี้

๑. ระบบบริหาร ทั้งรพ.สต. และโรงพยาบาลวังเจ้าเป็นunit เดียวกัน มีcub board เดียว บริหารร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจึงควรสร้างในบริเวณโรงพยาบาล

๒. ระบบบริการ

๒.๑ การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ แบ่งตามพื้นที่ของ รพ.สต. (อาจปรับใหม่ให้เหมาะสมมากขึ้น)  โรงพยาบาลดูแลทั้งอำเภอ

๒.๒ การจัดบริการของโรงพยาบาล ควรมีดังต่อไปนี้

๒.๒.๑ ส่วนบริการหลัก ประกอบด้วย

-OPD และหน่วยบริการปฐมภูมิจะอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จำนวน 5 แห่ง สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนจะส่งต่อมาที่ OPD โรงพยาบาล ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหน่วยรับ-ส่งต่อ

-ER  LR ฉุกเฉิน  OR เล็ก  Observe ward  IPD  VIP ward

๒.๒.๒ ส่วนบริการสนับสนุน ได้แก่Lab , บริการทันตกรรม บริการเภสัชกรรม บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ  บริการการแพทย์ทางเลือก บริการสุขภาพจิต Supply IC (บางเรื่องที่ยาก อาจทำ MOU กับรพ.สมเด็จฯ)

๒.๒.๓ ส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น ฝ่ายบริหาร การเงิน พัสดุ ยานพาหนะ IT

๓. บุคลากร ควรรวมบุคลากรของโรงพยาบาลและรพ.สต. เข้าด้วยกัน โดยรพ.สต.อยู่ประจำแต่ละรพ.สต. พยาบาลของโรงพยาบาลสับเปลี่ยนหมุนเวียนสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกรพ.สต.

หมายเลขบันทึก: 479154เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2012 21:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 19:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี