ผชช.ว.ตาก (๖๓): การนำองค์กร สสจ.ตาก


ประชาชนสุขภาพดี องค์กรและบุคคลากรมีคุณภาพ ภาคืเครือข่ายมีส่วนร่วม

ผมได้รับมอบหมายให้เป็นแกนนำในการปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากของเดิมใช้มาครบ ๕ ปีแล้ว และยาวมากเกินไปจนจำได้ยาก จึงได้มีการตั้งคณะทำงาน และมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็น ความคาดหวังจากทุกกลุ่มโดยจัดที่โรงแรมราชาบุรี หลังจากนั้นได้เชิญประชุมตัวแทนจากโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งมาร่วมด้วยช่วยกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งโอกาส ข้อจำกัด จุดเด่นและจุดด้อย

ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปเป็นเป้าหมายร่วมกันของชาวสาธารณสุขจังหวัดตากทั้งจังหวัดเพื่อใช้ในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ "ประชาชนสุขภาพดี องค์กรและบุคคลากรมีคุณภาพ ภาคืเครือข่ายมีส่วนร่วม"

ได้ข้อสรุปของการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ร่วมกัน ๕ ประการ คือ

๑. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

๒. สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายสุขภาพ

๓. พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

๔. พัฒนาระบบสารสนเทศ ความรู้ และนวัตกรรม

๕. การบูรณาการระบบบริหารจัดการ

โดยกำหนดค่านิยมร่วมกันว่า "จิตบริการ ทำงานเป็นทีม"

หมายเลขบันทึก: 479152เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2012 21:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 19:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี