ผชช.ว.ตาก (๖๐): รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ


โอกาสเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ โอกาสมาพร้อมกับการเปิดโอกาสของคนอื่นและการเปิดโอกาสให้กับตัวเอง

เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ผมได้รับหนังสือเชิญจากมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ไปช่วยราชการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้อนุญาตโดยทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๓๑๙๔/๒๕๕๑ ตั้งแต่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยผมต้องไปช่วยราชการที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๒ วันต่อเดือน แต่ในความเป็นจริงไปมากกว่านั้นแต่เน้นในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ และในการประชุมต่างๆของคณะ โดยความอนุเคราะห์ของท่านคณบดี ดร.นพ. ประวิทย์ เตติวัฒน์ (ภูดิท เตชาติวัฒน์)

ผมได้รับมอบหมายจากท่านคณบดีตามคำสั่งที่ ๐๐๕/๒๕๕๒ ให้กำกับบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะ

๒. กำกับดูแลการพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการร่วมกับองค์กรต่างๆทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่

๓. กำกับดูแลการจัดทำวารสารวิชาการและโครงการตำราของคณะ

๔. บริหารงานหลักสูตรปริญญาโท (สป.สช.) ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ

๕. ให้คำปรึกษาด้านการจัดการความรู้โดยประสานกับรองคณบดีฝ่ายวิจัย

๖. ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์โดยประสานกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร

๗. ให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการพัฒนาเว็บไซต์โดยประสานกับรองคณบดีฝ่ายนโยบายและชุมชนสัมพันธ์

๘. กำกับดูแลแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องเพื่อของบประมาณสนับสนุนและดำเนินการ

๙. งานส่งเสริมกิจการและภารกิจที่สำคัญของคณะ

การได้เข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าว จึงทำให้ผมได้เรียนรู้งานด้านการบริหารการศึกษา การจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี โทและเอก และได้มีโอกาสรู้จักอาจารย์เก่งๆหลายท่าน แต่ด้วยภารกิจงานประจำในตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ซึ่งเป็นงานหลักก็มีมากผมเป็นรองคณบดีอยู่ได้ ๑ ปีพอดีก็ขอลาออก

๑ ปี ก็เป็นช่วงที่มีคุณค่าที่ได้เรียนรู้งาน และเรียนรู้คน ขอบคุณท่านคณบดี รองคณบดีและเจ้าหน้าที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่านมา ณ ที่นี้

หมายเลขบันทึก: 479145เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2012 21:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 19:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี