GNH ชุมชนท้องถิ่น : เวทีการติดตามความคืบหน้า การใช้เป้าหมาย/ตัวชี้วัดขับเคลื่อนความสุขมวลรวม (GNH) ระดับชุมชนท้องถิ่น(1)

15 ก.พ. 55 ผม อยู่บ้านสวนทิพย์บ้านสวนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีร่วมเวที  การใช้เป้าหมาย/ตัวชี้วัดขับเคลื่อนความสุขมวลรวม (GNH) ระดับชุมชนท้องถิ่น

 

          

งานนี้ ท่าน อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ได้ปรึกษาหารือถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานกับชุมชนมีชาวบ้านที่มีประสบการณ์การทดลองใช้ การใช้เป้าหมาย/ตัวชี้วัดขับเคลื่อนความสุขมวลรวม (GNH) ระดับชุมชนท้องถิ่นจาก 3 ตำบล คือ ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.กาญจนบุรีและ ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ร่วมปรึกษาหารือ รวมทั้งมีภาคีวิชาการที่สนใจติดตามงานด้านนี้ เข้าหารือด้วย

   

ในการใช้เป้าหมาย/ตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนความสุขมวลรวม(GNH)ระดับชุมชนท้องถิ่น นี้
มูลนิธิหัวใจอาสา โดยท่านอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  ประธานมูลนิธิ ได้มีบทบาทให้คำปรึกษาการใช้หลักความสุขมวลรวม(GNH)ของภูฎาน มาใช้ระดับชุมชน  ซึ่งในระยะแรกมีรูปธรรม ที่ชัดเจนในพื้นที่ 3 ตำบล  โดยมี จนท. จาก พอช.คอยสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ห่างๆ

 

  

ครับแม้จะเป็นเวทีเล็กๆงานนี้ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว.พร้อมรองอธิการบดี รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ก็มาร่วมเวทีด้วยตนเองด้วยครับ ท่านอธิการ มศว. ได้ฟังได้เห็นชาวบ้านจาก 3 ตำบล เล่าถึงเรื่องที่พวกเขาทำกันเอง คิดกันเอง แก้ปัญหากันเอง โดยมีคนภายนอกแนะนำบ้างนั้น บอกเป็นวิธีการทำงานพัฒนา หรืองานวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่ได้ผลดีและยั่งยืนกว่าพวกเราๆ นักวิชาการพยายาม จะลงไปช่วยแบบเต็มตัวและดีกว่ามีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยลงไปทำวิจัยตามความคิดความเชื่อของตนเอง  และเห็นว่าแนวคิดเรื่องGNH โดยชุมชน  เป็นประโยชน์มากที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ กับงานวิจัยรับใช้สังคมของที่มศว.ได้

   

อธิการ มศว. บอกว่า สรุปได้ว่าดัชนีชี้วัดความสุขของแต่ละแห่ง ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน และไม่ควรเหมือนกันด้วย ควรมาจากชาวบ้านเป็นหลัก ปัจจัยความสำเร็จต้องหาคน ที่มีแรงบันดาลใจให้ได้  หลังจากนั้นทุกอย่างจะตามมาเอง หาให้ได้ว่าใครจะเป็นคนทำก่อนที่ จะพยายามหาว่าจะทำอะไร  
เรื่อง GNH ชุมชนท้องถิ่นนี้  มศว.โดยท่าน อธิการ รับว่าจะร่วมเป็นผู้ประสาน ให้เกิดการขยายวงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำโครงการนำร่อง3ตำบลที่นครนายกและสระแก้ว และจะพยายามผลักดันให้เรื่องนี้ให้ เป็นเรื่องระดับชาติต่อไป มศว.จะเริ่มด้วยการหาคนที่มีแรงบันดาลใจ อยากทำเพื่อส่วนรวม แล้วมารวมเป็นคนร่วมอุดมการณ์เดียวกัน ทำงานไปด้วยกัน  มศว. จะสนับสนุนเต็มที่ และร่วมทำงานด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนจัดการความรู้ความเห็น (1)

ฝน
IP: xxx.120.28.162
เขียนเมื่อ 

มีเพื่อนดิฉัน แนะนำให้ไปอ่าน บทความเศรษฐศาสตร์ความสุข อ่านแล้วรู้สึกค่อนข้างชอบ อยากให้เพื่อนๆลองอ่านดู www.wresearch.org/H-E.htm (ของ อ.สัมฤทธิ์ )