งานวันวิชาการ

Bonnie
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การทำงานร่วมกันในหน่วยงานเป็นการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความถนัดงานประสบความมสำเร็จและได้รับการชื่นชม

ได้รับหนังสือเชิญจากเครือข่ายโรงเรียนระดับอำเภอทั้งโรงเรียนที่เป็นชายล้วนคือโรงเรียนปากพนังและโรงเรียนสตีปากพนังให้ไปจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิชาการของทั้งสองโรงเรียน

ทางหัวหน้าฝ่ายก็แบ่งงานกันไปทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

๑.ฝ่ายสถานที่

๒.ฝ่ายห้องสมุดจัดหนังสือเคลื่อนที่

๓.ฝ่ายลงทะเบียน

๔.กิจกรรมวาดภาพระบายสี

๕.การทำก้อนหอมการบูร

และ

๖.ฝ่ายนันทนาการ  ซึ่งฝ่ายนี้เป็นที่สนใจมากมายในทุกครั้งที่ไปจัดเนื่องจากมีทั้งการเล่นเกมส์   และสนุกสนานเพลิดเพลินการกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันทั้งมีรางวัลที่นำไปมอบให้มากมาย

     

      

                                        กิจกรรมที่โรงเรียนปากพนัง

                           

                                  กิจกรรมที่โรงเรียนสตรีปากพนังบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อนเรียนรู้ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หายไปนานมากเลยค่ะ

ด้วยต้องไปทำกิจกรรมนันทนาการตามคำขอ

เมื่อในพื้นที่จัดกิจกรรมต้องจัดไป