พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์ (Puangrat Patomsirirak)
นางสาว พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์ (Puangrat Patomsirirak) Cherry ปฐมสิริรักษ์

กรณีศึกษา นางสาวพรทิพย์ ม่วงทอง : คนไร้รากเหง้า ภรรยาและแม่ของคนสัญชาติญี่ปุ่น


กรณีศึกษา สำหรับการแลกเปลี่ยนในงานเสวนา "แบ่งปันประสบการณ์ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อ การจัดการปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ” วันที่ 6 ก.พ.2555 ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

กรณีศึกษา นางสาวพรทิพย์ ม่วงทอง :

คนไร้รากเหง้า ภรรยาและแม่ของคนสัญชาติญี่ปุ่น[1]

 

ชื่อ                      นางสาวพรทิพย์ ม่วงทอง

อายุ                     ประมาณ 30 ปี (ปรากฎตามเอกสารประจำตัว อายุ 28 ปี)

วันเกิด                  ไม่ปรากฎข้อมูล (ปรากฎตามเอกสารประจำตัว เกิด พ.ศ.2526)

สถานที่เกิด           ไม่ปรากฏข้อมูล

ภูมิลำเนาปัจจุบัน   3xx หมู่ที่ 1 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

เอกสารประจำตัว    1. บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เลขประจำตัว 0-1xxx-89000-02-2 ลงวันที่ 25 มี.ค.2554 ออกโดย สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

    2. แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน เลขประจำตัว 0-1xxx-89000-02-2 ลงวันที่ 19 มี.ค.2553ออกโดย สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

----------------------------------

ข้อมูลบิดาและมารดาผู้ให้กำเนิด

----------------------------------

บิดา                     ไม่ปรากฏข้อมูล

มารดา                 ไม่ปรากฏข้อมูล

------------------------------------------------------

ข้อมูลบิดาและมารดาผู้ให้การเลี้ยงดูตามข้อเท็จจริง

------------------------------------------------------

บิดาผู้ให้การเลี้ยงดู   นายพิสิษฐ์ เนคมานุรักษ์

สัญชาติ                   ไทย

อายุ                        54 ปี

ภูมิลำเนาปัจจุบัน      3xx หมู่ที่ 1 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

เอกสารประจำตัว       1.บัตรประจำตัวประชาชนคนสัญชาติไทย เลขประจำตัว 3-1699-00xxxx-74-4 ออกโดย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 27 ต.ค.2552

2. ทะเบียนบ้าน ทร.14 รหัสประจำบ้าน 1416-00xxxx-6 ออกโดยเทศบาลตำบลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 27 มิ.ย.2550

มารดาผู้ให้การเลี้ยงดู นางกนกพร เนคมานุรักษ์

สัญชาติ                   ไทย

อายุ                         52 ปี

ประกอบอาชีพ          แม่บ้าน

ภูมิลำเนาปัจจุบัน         3xx หมู่ที่ 1 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

เอกสารประจำตัว       1. บัตรประจำตัวประชาชนคนสัญชาติไทย เลขประจำตัว 3-5399-00xxx-63-3 ออกโดย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 27 ต.ค.2552  

2. ทะเบียนบ้าน ทร.14 รหัสประจำบ้าน 1416-002xxx-6 ออกโดยเทศบาลตำบลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยาวันที่ 27 มิ.ย.2550

 

-------------------------------------------------------

สามีของนางสาวพรทิพย์ ม่วงทอง : นายยูกิฮิโร่ คูโดะ

-------------------------------------------------------

สัญชาติ                   ญี่ปุ่น

อายุ                         31 ปี

ประกอบอาชีพ          พนักงานบริษัทเมดิบะ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

ภูมิลำเนาปัจจุบัน         3-13 มินามิคาราซูยามะ เขตเซทางายะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เอกสารประจำตัว       หนังสือเดินทางเลขที่ TK 3229xxx ออกโดย กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2553

 

-------------------------------------------------------

บุตรสาวของนางสาวพรทิพย์ ม่วงทอง : ด.ญ.ยูริ คูโดะ

-------------------------------------------------------

สัญชาติ                   ไม่มีสัญชาติ (อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มชื่อเป็นคนสัญชาติญี่ปุ่น)

อายุ                         1 ปี

ภูมิลำเนาปัจจุบัน         389 หมู่ที่ 1 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

เอกสารประจำตัว       1.หนังสือรับรองการเกิด ทร.1/1 ตอน 1ที่ อท 0027-2/943 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2553 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2553 โรงพยาบาลอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง

2. สูติบัตร ทร.3 บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือในลักษณะชั่วคราว เลขประจำตัว 7-1599-00xxx-08-9 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2553 ออกโดย สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

3. ทะเบียนบ้าน ทร.13 บุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือในลักษณะชั่วคราว เลขประจำตัว 7-1599-00xxx-08-9 เลขรหัสประจำบ้าน 1416-002553-6 ย้ายเข้าอยู่เมื่อวันที่  21 มี.ค.2554 ออกโดย สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

---------------------------------------------------------

ปัญหาสถานะบุคคลของนางสาวพรทิพย์ ม่วงทอง

: คนไร้รากเหง้า ภรรยาและแม่ของคนสัญชาติญี่ปุ่น

---------------------------------------------------------

                            พรทิพย์เติบโตขึ้นมาจากการเลี้ยงดูของนางนิตย์ ขว้างสาหัส ในฐานะยายผู้รับเลี้ยงเด็ก พรทิพย์อาศัยอยู่กับยายนิตย์ ตั้งแต่อายุประมาณ 2 ปี เนื่องจากมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นมารดาของพรทิพย์ ได้นำมาฝากเลี้ยงไว้ และไม่เคยกลับมาหาพรทิพย์อีกเลย พรทิพย์ไม่มีเอกสารระบุทราบตัวบุคคลใดๆ ติดตัวมา ไม่ทราบสถานที่เกิด วันเกิด ไม่รู้ว่าบิดามารดาคือใคร เธอจึงตกเป็นคนไร้รัฐตลอดมา จนกระทั่ง พ.ศ.2551 ความไร้รัฐได้ถูกขจัดสิ้นไปเพราะเธอได้รับการสำรวจและจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน แต่เพราะความเป็นคนไร้รากเหง้าทำให้เธอไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่า ตนเองมีสิทธิในสัญชาติไทยหรือไม่ เธอจึงยังคงตกเป็นคนไร้สัญชาติ ประเภทคนไร้รากเหง้าในสังคม ส่วนยายนิตย์ผู้เลี้ยงดูก็ไม่สามารถให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพรทิพย์ได้อีก เนื่องจากป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมจึงจำเรื่องราวของตนเองและพรทิพย์ไม่ได้

                            ด้วยความไร้เอกสารระบุทราบตัวบุคคลในครั้นยังเด็ก เป็นเหตุให้พรทิพย์ถูกปฏิเสธสิทธิที่จะเข้าศึกษา เธอตัดสินใจทำงานเลี้ยงดูตนเองและยายนิตย์ตลอดมา จนกระทั่ง พ.ศ.2551 พรทิพย์ได้พบรักกับนายยูกิฮิโร่ คูโดะ ชายสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งคู่อยู่กินฉันสามีภรรยา นายคูโดะเดินทางมาเยี่ยมพรทิพย์ที่ประเทศไทยเสมอ และมีลูกสาวด้วยกัน คือ ด.ญ.ยูริ คูโดะ

                            นายคูโดะไม่ได้รังเกียจในความไร้สัญชาติของพรทิพย์ ทั้งยังต้องการรับพรทิพย์ และลูกสาวไปอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกัน ในฐานะภรรยาและบุตรตามกฎหมาย ดังนั้นนายคูโดะและพรทิพย์จึงได้ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากโครงการบางกอกคลินิกฯ และทนายความในประเทศญี่ปุ่น และสามารถจดทะเบียนสมรสได้ ตามกฎหมายไทยและกฎหมายญี่ปุ่น

                            ปัจจุบัน ด.ญ.ยูริ อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มชื่อเป็นคนสัญชาติญี่ปุ่นเนื่องจากมีบิดาเป็นชายสัญชาติญี่ปุ่น เพื่อที่จะขอทำหนังสือเดินทางในฐานะคนสัญชาติญี่ปุ่น และเดินทางไปอยุ่ร่วมกับบิดาและครอบครัวในประเทศญี่ปุ่น

                            ส่วนพรทิพย์เอง ก็จำเป็นที่จะต้องขอมีเอกสารเดินทาง เพื่อใช้เดินทางไปอยู่ร่วมกับครอบครัว คือสามีและลูกน้อยสัญชาติญี่ปุ่น ในประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าเธอยังคงประสบปัญหาความไร้สัญชาติอยู่ก็ตาม

 

                           

 ปล.สามารถอ่าน บันทึกการสอบปากคำข้อเท็จจริงและเรื่องราวของพรทิพย์ ม่วงทอง ฉบับเต็มได้ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/476631  

                         [1] สรุปข้อเท็จจริงกรณีศึกษาโดยย่อโดย นางสาวพวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์  คณะทำงานโครงการบางกอกคลินิกฯ เพื่อประกอบการเสวนาวิชาการ “แบ่งปันประสบการณ์ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อ การจัดการปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ” วันที่ 6 ก.พ.2555 ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

หมายเลขบันทึก: 477677เขียนเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2012 17:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 15:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี