เมียนมาร์กับความเคลื่อนไหวนอกประเทศครั้งแรกในรอบหลายสิบปี

น่าจะมีการลงทุนในเมียนมาร์เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก เศรษฐกิจของเมียนมาร์น่าจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับในห้วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะส่งผลให้จำนวนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ ทั้งที่ถูกและผิดกฎหมาย ที่เคยทะลักเข้ามาทำงานในไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ลดลงบ้างพอสมควร เนื่องจากน่าจะมีแหล่งงานในประเทศเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าแรงที่สูงกว่าในไทย ก็ยังคงเป็นปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลสูงอยู่

พล.อ.มิ้น อ่อง ไหล่ (Min Aung Hlaing) เข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาร์ (ผบ.ทสส.เมียนมาร์) เมื่อ มี.ค.๕๔

ผบ.ทสส.เมียนมาร์ เยือนเวียดนาม

          เมื่อ ๑๔ พ.ย.๕๔  พล.อ.มิ้น อ่อง ไหล่ ผบ.ทสส.เมียนมาร์ พร้อมด้วย นางดอว์ จู จู ฮลา ภริยา และคณะ[1]  เดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ ระหว่าง ๑๔ – ๑๘ พ.ย.๕๔  ตามคำเชิญของ พล.อ.Phung Quang Thanh รมว.กห.เวียดนาม  โดยการประสานของ ผชท.ทหารเวียดนาม/ย่างกุ้ง ซึ่งร่วมเดินทางไปกับคณะ ทำหน้าที่เป็น นนต.  เดินทางถึงท่าอากาศยาน Noi Boi  กรุงฮานอย เมื่อ ๑๔๑๑๐๐ พ.ย.๕๔  โดยมี พล.ต. Vu Van Hein หน.สง.รมว.กห.เวียนดนาม รอต้อนรับ

เวลา ๑๔๒๕  ผบ.ทสส.เมียนมาร์ และคณะ ร่วมพิธีต้อนรับและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ณ บก.กห.เวียดนาม (K2000)  โดยมี พล.อ. Phung Quang Thanh รมว.กห.เวียดนาม ให้การต้อนรับ  จากนั้น ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นใน ๒ ประเด็นสำคัญ ดังนี้  ๑) ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารของทั้งสองประเทศ  ๒) ปัญหาความมั่นคงและภัยคุกคามของภูมิภาค  ต่อมา ผบ.ทสส.เมียนมาร์ กับ รมว.กห.เวียดนาม ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางทหาร (Memorandum of Understanding on Defense Cooperation)

เวลา ๑๗๐๐  ผบ.ทสส.เมียนมาร์ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ นาย Nguyen Tan Dung นรม.เวียนนาม ณ ทำเนียบ นรม.  ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือทางการทหาร

เวลา ๑๙๐๐  พล.อ. Phung Quang Thanh รมว.กห.เวียดนาม และ นาง Tran Thi Loc ภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผบ.ทสส.เมียนมาร์ และ ภริยา ณ โรงแรม Melia Hanoi กรุงฮานอย

เมื่อ ๑๕ พ.ย.๕๔  ผบ.ทสส.เมียนมาร์ และคณะ เดินทางไปวางพวงมาลา ณ Ho Chi Minh Mausoleum กรุงฮานอย  จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายสรุป ณ Officer Training School โดยมี พล.ท. Tran Quoc Phu ผบ.รร.ฯ ให้การต้อนรับ

ต่อมา เดินทางไปเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ฐานทัพอากาศ กรุงฮานอย  โดยมี ผบ.ฐานทัพอากาศ ให้การต้อนรับ  จากนั้น ออกเดินทางไปนคร Ho Chi Minh City โดย บ.ทอ.เมียนมาร์

๑๖ พ.ย.๕๔  ผบ.ทสส.เมียนมาร์ และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชม Reunification Palace และ Cu Chi Tunnel ที่หมู่บ้าน Phu My Huno

ช่วงบ่าย  เดินทางไปเยี่ยมชม บ.  ฮ.  และยุทโธปกรณ์ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ณ ฐานทัพอากาศ นคร Ho Chi Minh City

๑๗ พ.ย.๕๔  ผบ.ทสส.เมียนมาร์ และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สงคราม นคร Ho Chi Minh City  จากนั้น  เดินทางไปเยี่ยมชม แลรับฟังการบรรยายสรุป ณ บก.ทร.นครดานัง  และเยี่ยมชมเมืองโบราณ Hoi An Ancient City

๑๘ พ.ย.๕๔ (บ่าย)  ผบ.ทสส.เมียนมาร์ และคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน Tan Son Nhat นครดานัง กลับเมียนมาร์  โดย บ.ทอ.เมียนมาร์  ถึงสนามบินกรุงเนปิดอว์ เมื่อ ๑๘๑๘๐๐ พ.ย.๕๔

 

ผบ.ทสส.เมียนมาร์ เยือนจีน

เมื่อ ๒๗ พ.ย.๕๔  พล.อ.มิ้น อ่อง ไหล่ ผบ.ทสส.เมียนมาร์ และคณะ[2] เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่าง ๒๗ พ.ย. – ๒ ธ.ค.๕๔ ตามคำเชิญของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation Army - PLA)  โดยการประสานงานของ ผชท.ทหารจีน/ย่างกุ้ง ซึ่งร่วมเดินทางไปกับคณะ ทำหน้าที่ นนต.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนครคุนหมิง มณฑลหยุนหนาน เมื่อ ๒๗๑๘๔๕ พ.ย.๕๔  โดยมี พล.ต.Yang Jin-rui รอง ผบ.ภทบ.หยุนหนาน และ ผชท.ทหารเมียนมาร์/ปักกิ่ง รอต้อนรับ  จากนั้น ผบ.ทสส.เมียนมาร์ และคณะ เดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานกรุงปักกิ่ง  พล.ต.Qian Li-hua จก.กิจการต่างประเทศ PLA พร้อมด้วย ออท.เมียนมาร์/จีน และ ผชท.ทหารจีน/ย่างกุ้ง รอต้อนรับ

เมื่อ ๒๘ พ.ย.๕๔ (เช้า)  ผบ.ทสส.เมียนมาร์ และคณะ ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ และพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ณ ห้อง Bayi (August-1) Hall บก.PLA  โดยมี พล.อ. Chen Bing-de หน.คณะ เสธ.ทหาร PLA  และคณะนายทหารระดับสูงของ PLA ให้การต้อนรับ  จากนั้น ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นใน ๒ ประเด็นสำคัญ ดังนี้  ๑) ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารของทั้งสองประเทศ  ๒) ปัญหาความมั่นคงและภัยคุกคามของภูมิภาค  ต่อมา ผบ.ทสส.เมียนมาร์ กับ หน.คณะ เสธ.ทหาร PLA ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางทหาร (Memorandum of Understanding on Defense Cooperation)

ในช่วงบ่าย ผบ.ทสส.เมียนมาร์ และคณ เข้าเยี่ยมคำนับ นาย Xi Jin-ping รองประธานาธิบดี/รองประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางจีน

ในตอนค่ำ (๑๘๓๐)  พล.อ. Chen Bing-de หน.คณะ เสธ.ทหาร PLA  เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ Xi Dan Hall

เมื่อ ๒๙ พ.ย.๕๔ (เช้า)  ผบ.ทสส.เมียนมาร์ และคณะ เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป ณ พล.ยานเกราะ กรุงปักกิ่ง  โดยมี พ.อ.(พ.) Su Rong ผบ.พล.ยานเกราะ ให้การต้อนรับ

ในช่วงเย็น (๑๗๐๐)  ผบ.ทสส.เมียนมาร์ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ. Xu Cai-hou รองประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางจีน และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผบ.ทสส.เมียนมาร์ และคณะ ณ อาคารรับรอง Diao Yu Tai State Guest House

เมื่อ ๓๐ พ.ย.๕๔ (เช้า)  ผบ.ทสส.เมียนมาร์ และคณะ เยี่ยมชมอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องบินรบ และรับฝังการบรรยายสรุป ณ ฐานทัพอากาศ นครหังโจว  โดยมี พ.อ.(พ.) Yu Shu Xiong ผบ.ฐานทัพอากาศ  ให้การต้อนรับ

ในช่วงบ่าย ผบ.ทสส.เมียนมาร์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป ณ ฐานทัพเรือ นครเซี่ยงไฮ้  โดยมี พล.ร.ต. Shen Hao ผบ.ฐานทัพเรือ  ให้การต้อนรับ

เมื่อ ๒ ธ.ค.๕๔ (เย็น)  ผบ.ทสส.เมียนมาร์ และคณะ เดินทางกลับถึงสนามบินกรุงเนปิดอว์    

           

ผบ.ทสส.เมียนมาร์ เยือนไทย

เมื่อ ๙ ม.ค.๕๕  พล.อ.มิ้น อ่อง ไหล่ (Min Aung Hlaing) ผบ.ทสส.เมียนมาร์ เยือนไทยระหว่าง ๘ - ๑๒ ม.ค.๕๕  เข้าพบหารือ พล.อ.ยุทธศักดิ์  ศศิประภา รมว.กห. ซึ่งกล่าวกับสือว่า พล.อ.มิ้น อ่อง ไหล่ ผบ.ทสส.เมียนมาร์ เป็นบุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงของเมียนมาร์ ทั้งในด้านการเมืองและการทหาร และเปิดเผยว่า ได้มีการหารือกันในหลายด้าน ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และการกีฬา โดยเมียนมาร์ต้องการขยายความร่วมมือกับไทย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและการลงทุนร่วมกัน  พล.อ.มิ้น อ่อง ไหล่ กล่าวขอบคุณไทยที่ได้สนับสนุนให้เมียนมาร์เป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๕๗  และยืนยันว่า เมียนมาร์จะเดินหน้าพัฒนาประชาธิปไตยต่อไป โดยเห็นตัวอย่างที่ดีจากไทย  พร้อมทั้งขอให้ไทยสนับสนุนเมียนมาร์ในการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งต่อไป  ตลอดจนแสดงความจำนงเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มเติม โดยเฉพาะจุดผ่านแดนด้าน จ.กาญจนบุรี ที่ต่อเนื่องจากโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย

เมื่อ ๑๐ ม.ค.๕๕  พล.อ.มิ้น อ่อง ไหล่ ผบ.ทสส.เมียนมาร์ เข้าเยี่ยมคำนับ น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นรม. ที่ทำเนียบรัฐบาล  และเข้าพบหารรือ พล.อ.ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผบ.ทสส. ที่ บก.ทบ. ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และการกีฬา ตลอดจนแสดงความจำนงเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ

ในการเดินทางเยือนไทยในครั้งนี้ ผบ.ทสส.เมียนมาร์ และคณะ ได้มีการเตรียมการมาเป็นอย่างดี เตรียมประเด็นเจรจา วางกำหนดการเข้าพบบุคคลสำคัญของไทย เพื่อผลสัมฤทธิ์แห่งการเจรจา ที่เหนือกว่าบทบาทผู้นำทางทหารโดยทั่วไป  กล่าวคือ ได้มีการเข้าเยี่ยมคำนับ นรม. ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อกระชับความสัมพันธ์ หารือในประเด็นความมือกันในทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน การเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มเติม อันแสดงถึงความพยายามของเมียนมาร์ที่ต้องการขึ้นสู่เวทีประชาคมระหว่างประเทศอย่างเต็มภาคภูมิ  

 

ดร.จักษวัชร  ศิริวรรณ[1] ๑) พล.ท.ท่อง เอ จร.ทหาร  ๒) พล.ท.เซ่ง วิน ผบ.นปอ.  ๓) พล.ร.ต.ตูระ เต็ดส่วย (เสธ.ทร.)  ๔) พล.อ.ต.ขิ่น อ่อง มิ้น (เสธ.ทอ.)  ๕) พล.ต.เย อ่อง ผบ.ภทบ.กลาง  และ ๖) พล.จ.เมี๊ย ดุน อู ผบ.ภทบ.ตอ.กลาง

[2] ๑) พล.ท.ฮลา เท วิน เสธ.ทหาร  ๒) พล.ท.จอ ส่วย จก.ขว.ทหาร  ๓) พล.ท.ยา แปย จก.ยศ.ทหาร/จก.ธน.ทหาร  ๔) พล.ร.ต.ตูระ เต็ด ส่วย เสธ.ทร.  ๕) พล.อ.ต.ขิ่น อ่อง มิ้น เสธ.ทอ.  ๖) พล.ต.อ่อง จอ ซอ ผบ.ภทบ.ตอ./น.  และ ๗) พล.ต.ซาน อู ผบ.ภทบ.ย่างกุ้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาการด้านการเมืองและความมั่นคงของเมียนมาร์

คำสำคัญ (Tags)#พม่า#เมียนมาร์#การเมืองพม่า#พัฒนาการทางการเมือง#พัฒนาการด้านความมั่นคง#การเมืองเมียนมาร์

หมายเลขบันทึก: 477202, เขียน: 02 Feb 2012 @ 13:16 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 09:41 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)