การใช้ PHP เพื่อสร้างและเรียกเว็บเซอร์วิสแบบ REST ที่ใช้ JSON

PHP เพื่อสร้างและเรียกใช้ REST Web Service ที่ใช้ข้อมูลแบบ JSON

1) การสร้างเว็บเซอร์วิสแบบ REST ที่ใช้ JSON

ถ้าหากใช้ PHP 5.2.0 ขึ้นไป มี extension ที่ใช้ในการสร้างข้อมูลแบบ JSON โดยเราสามารถใช้ฟังก์ชัน json_encode

ตัวอย่าง 

php
$arr = array();
$arr[0] = "Ta";
$arr[1] = "Tom";
echo '{"sample":' .json_encode($arr).'}';
?>

 

php web service rest json

2) การเรียกใช้เว็บเซอร์วิสแบบ REST ที่ใช้ JSON

ถ้าหากใช้ PHP 5.2.0 ขึ้นไป มี extension ที่ใช้ในการสร้างข้อมูลแบบ JSON โดยเราสามารถใช้ฟังก์ชัน json_decode

ตัวอย่าง

<?php

$url = 'http://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=Khon%20Kaen&destination=Bangkok&sensor=false';
$myFile = file_get_contents($url);
$obj = json_decode($myFile);
$routes = $obj->{'routes'};
$route = $routes[0];
$copyrights = $route->{'copyrights'};
echo $copyrights;

 

php rest web service json

อ้างอิง

http://www.sencha.com/learn/legacy/Tutorial:Creating_JSON_Data_in_PHP

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ความเห็น (0)