คนเรานี่.....
ไม่เห็นโลงศพ...ไม่หลั่งน้ำตา
มันต้องรอให้กรรมซัดหนัก...ทุกข์หนัก
ถึงจะรู้สึก
คนเราน่าจะรู้สึกเสียก่อนค่อยทำ
คิดได้สักนิดหนึ่ง
ใคร่ครวญเสียให้ดี
พระพุทธเจ้า....ท่านบอกว่า
ใครครวญเสียก่อน แล้วค่อยลงมือทำจะดีกว่า
ขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้ว ไม่ทำเลยเสียจะดีกว่า