คำแนะนำจากแม่ และผู้ที่มีชีวิตรักมั่นคง มอบให้แก่เจ้าบ่าว

1. จำไว้ว่าเมื่อรักใครต้องมีความปรารถนาดีและจริงใจต่อกันเสมอ
2. อย่าลืมว่าตัวเองกำลังมีความรัก หัดแสดงความรู้สึกให้อีกฝ่ายรับรู้  เช่น ชมว่าเธอสวย
3. ไม่กล่าวถึงเพื่อนของเธอ หรือครอบครัวเธอในทางที่เสียหาย แม้จะเป็นคนที่คุณไม่ชอบก็ตาม
4. รับฟังความเห็นของกันและกัน หากทำผิดจริงก็จงกล่าวคำขอโทษ ถึงคุณจะเป็นฝ่ายถูกก็เงียบไว้
5. ไม่ทำให้อีกฝ่ายเสียหน้า หรือ ตำหนิกันในที่สาธารณะหรือขณะอยู่กัน 2 ต่อ 2
6. เวลาโต้เถียงควรพูดกันเบาๆ อย่าขึ้นเสียงหรือตะโกน เส้นเสียแต่ว่าไฟจะไหม้บ้าน
7. เมื่อไหร่ที่ไม่พอใจกัน ให้ระลึกไว้เสมอว่า คุณทั้งสองรักกัน

SHARON RANDALL from Scripps Howard