เพลงมาร์ชโรงเรียนเทศบาล๔(บ้านทรายทอง)

ปกรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
น้ำเงินเหลืองชาวทรายทอง

เพลงมาร์ชโรงเรียนเทศบาล๔ (บ้านทรายทอง)

 

ผู้ประพันธ์  อ.วีระ  จารุพันธ์

 

น้ำเงินเหลืองชาวทรายทอง เราน้องพี่

สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น ให้เป็นเวลา

รักก้าวหน้า ให้สมแคว้นดินแดนทอง

รักทั้งชื่อถือทั้งศักดิ์รักทั้งชาติ

รักทั้งศาสน์จอมบพิตร จิตเลื่อมใส

รักธรรมะ รักประชาธิปไตย

ชูโชคชัย ให้ทรายทอง เราไชโย ไชโย ไชโย

(ซ้ำ ทั้งหมด)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านทรายทองความเห็น (0)