การเรียนรู้ภาษาในเด็กปฐมวัย

dararat
การเรียนรู้ภาษาในเด็กปฐมวัย

เรียนรู้ภาษาในเด็กปฐมวัยเริ่มจากสิ่งที่คุ้นเคยและง่ายๆ

 

                   การที่เด็กเล็กๆเรียนรู้ภาษามีความเกี่ยวพันและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสมองเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาทางภาษาต้องสอดคล้องกับการพัฒนาทางสมอง ภาษาที่เด็กเกิดการเรียนรู้ต้องเป็นภาษาที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เด็กคุ้นเคย ที่เป็นความฝัน และจินตนาการ ตลอดจนเด็กเกิดความภูมิใจในการเรียนรู้ภาษาที่สามารถอ่าน เขียน พูดได้ ในด้านสมองมีการพัฒนาโครงสร้างและหน้าที่ตามอายุ การพัฒนาสมองจะรวดเร็วอย่างยิ่งในวัยทารกและวัยเด็ก และค่อยๆลดลงในวัยผู้ใหญ่ สมองจะพัฒนาสมบูรณ์ในอายุหลังวัยยี่สิบปีไปแล้ว การเรียนรู้ของสมองมีเซลล์ประสาททำหน้าที่ในการรับรู้ เรียนรู้ จำ คิดและสั่งการ การกระทำของมนุษย์ประกอบด้วย

                  1 เซลล์สมอง(cell body)

                  2 สายใยประสาทรับข้อมูล(dendrite)

                  3 สายใยประสาทส่งข้อมูล(axon)

                  ตามหลักการแพทย์หรือประสาทวิทยานั้นเซลล์สมองเป็นส่วนหนึ่งที่เล็กที่สุด และมีจำนวนมากเชื่อมต่อกัน สมองของเด็กแรกเกิดมีเซลล์สมองอยู่ประมาณ 1 แสนล้านเซลล์  มีการเชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายที่เป็นเสมือนร่างแหของวงจรที่ใหญ่มาก เมื่อเซลล์สมองหนึ่งรับข้อมูล ก็จะเชื่อมต่อกับเซลล์สมองอื่นๆ มีการสร้างจุดเชื่อมต่อสัญญาณขึ้นในวงจรสมอง เป็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างการทำงานของสมองที่สำคัญ แม้ว่าเซลล์สมองของมนุษย์จะสามารถสร้างวงจรถึง 250 ล้านล้านล้านวงจร แต่เซลล์สมองตายวันละประมาณ 85000 เซลล์ การตายของเซลล์สมองเนื่องมาจากความเสื่อมของตัวเซลล์เองความเสื่อมเนื่องมาจากภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อเซลล์ เช่น สารพิษ เชื้อโรคต่างๆ และความเสื่อมสลายเพราะเซลล์นั้นๆไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้ทำงาน เป็นต้น เซลล์ที่ทำงานย่อมมีข้อมูลส่งผ่านเชื่อมโยงกับเซลล์อื่นๆตลอดเวลา กระบวนการเหล่านี้แทนที่จะทำให้เซลล์เหนื่อย อ่อนล้าและตายกลับทำให้เซลล์มีชีวิตอยู่และทำงานต่อไป  ที่กล่าวกันว่าเมื่อใช้งานเซลล์สมองจะรักษาเซลล์นั้นไว้หรือถ้าไม่ใช้ก็เท่ากับปล่อยให้ตายไปในที่สุด ดังนั้นการพัฒนาทางภาษาในเด็กปฐมวัยจึงจำเป็นต้องให้เด็กได้มีการสื่อสารในสังคมแวดล้อมเด็ก กระตุ้นให้เด็กได้ฟัง พูด ลองอ่าน ลองเขียน ในลักษณะที่ไม่มีความหมายก่อนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กอยากจะทำ ไม่ควรให้เด็กเริ่มเรียนรู้ในลักษณะของหลักภาษา จากการสะกดคำ หรือต้องให้ถูกต้องอย่างเข้มงวดทุกครั้ง ภาษานับว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเด็กเล็ก เด็กจะพัฒนามนุษยสัมพันธ์และมีการติดต่อสัมพันธ์กันนั้น ภาษาจึงมีความสำคัญมากในการเรียนรู้ของเด็กเล็ก

การจัดการเรียนรู้ภาษาให้กับเด็กนั้นผู้ใหญ่ พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องคำนึงถึงและมีความตระหนักในเรื่องของการพัฒนาภาษาพร้อมกับความรู้ในเรื่องของสมองให้พร้อมกันไปด้วย ดังนี้

-          การเรียนรู้ภาษาของเด็กนั้นเรียนรู้ได้เร็วมากเพราะเซลล์สมองและการเชื่อมต่อของเซลล์

สมองมีความพร้อมสูงมาก

-          กระบวนการเรียนรู้ภาษาของเด็กจะผ่านการฟัง กิจกรรมที่จัดควรเป็นกิจกรรมที่เป็นการ

อ่านให้เด็กฟัง เล่านิทานให้เด็กฟัง และให้อ่านในเรื่องที่เด็กสนใจ

-          การให้เด็กเรียนรู้ภาษา สิ่งที่นำมาให้เด็กได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นคำ ประโยคต่างๆ ฯลฯ สิ่ง

ดังกล่าวต้องมีความหมายต่อเด็กจึงจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

-           สมองของเด็กจะรับข้อมูลเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเด็กได้ประสบการณ์ที่เห็นภาพ

เรื่องราวต่างๆประกอบไปดัวย

               สิ่งสำคัญของการพัฒนาการทางภาษาของเด็กเล็กจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปสำหรับครู พ่อแม่ ผู้ปกครองที่อยากให้เด็กของเรามีพัฒนาการด้านภาษาทั้งภาษาแม่ของเรา หรือภาษาอื่นๆที่เราต้องการโดยอย่าลืมว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาให้เด็กของเราสื่อสารและใช้ภาษาด้วยความมั่นใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมครูปฐมวัยราชบุรี1

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้ภาษาในเด็กปฐมวัยเริ่มจากสิ่งทีคุ้นเคยและง่ายๆ

หมายเลขบันทึก: 474517, เขียน: 13 Jan 2012 @ 12:10 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 10:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)