การเขียนบรรณานุกรม


อ่าาา จำไม่ได้แลัวว่าเอามาจากไหน ต้องขออภัยคนเขียนมา ณ ที่นี้นะครับ ถ้าใครรู้บอกนะครับผมจะได้อ้างอิงถูก

การเขียนบรรณานุกรม
1. หลักการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้
       1.1 คำว่า บรรณานุกรม               ให้เขียนไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษตัวหนาไม่ต้องขีดเส้นใต้
       1.2 ให้เรียงลำดับรายการที่จะอ้างอิงนั้น ตามลำดับตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง ก-ฮ ถ้าตัวแรกซ้ำกัน
ให้เรียงตามสระ ตามแบบพจนานุกรม
       1.3 ถ้ามีการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ ให้อ้างอิงหนังสือหรือเอกสารที่เป็นภาษาไทยให้หมดก่อนแล้วจึง
อ้างอิงหนังสือหรือเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษต่อจากนั้น
       1.4 การอ้างอิงข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ให้อ้างอิงหนังสือหรือเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษให้หมดก่อนแล้ว
 จึงอ้างอิงข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตต่อจากนั้น
       1.5 กรณีผู้แต่ง 2 คน ใส่ชื่อผู้แต่งทั้งสองคนโดยใช้คำว่า “และ”  คั่นกลาง  เช่น กนกวรรณ โสดาตา และเครือวัลย์ วงค์ปัญญา.
       1.6 กรณีผู้แต่ง 3 คน ใส่ชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ใส่ชื่อผู้แต่งคนที่สอง แล้ว
ตามด้วยคำว่า “และ” ก่อนใส่ชื่อผู้แต่งที่สาม
เช่น กนกวรรณ โสดาตา, เครือวัลย์ วงค์ปัญญา และจักรพงษ์ เมธะพันธ์.
       1.7 กรณีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ให้ใส่เฉพาะชื่อคนแรก แล้วตามด้วยคำว่า “ และคณะ ”  เช่น ถาวร บัวป่า และคณะ.
       1.8 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งให้ใส่ชื่อหนังสือไว้เป็นอันดับแรก
       1.9 ถ้าเป็นหนังสือแปลให้เขียนชื่อผู้แปล ต่อท้ายชื่อหนังสือ
       1.10 บรรณานุกรมประกอบด้วย
              - ชื่อผู้แต่ง (ผู้แปล, ผู้รวบรวม ฯลฯ)
              - ชื่อหนังสือ
              - ครั้งที่พิมพ์ (สำหรับหนังสือที่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)
              - สถานที่พิมพ์ ( ถ้าไม่ปรากฏจะใช้อักษรย่อ ม.ป.ท. แทน ภาษาอังกฤษใช้ n.p.)
              - สำนักพิมพ์, โรงพิมพ์
                     DSL Template Version 2.0
                     DATE : January 26, 2004
                     FILE : file name.doc
                     GROUP : DSL group
                     NAME : Name & Surname
                     WEB SITE : http://www.kmitl.ac.th/dslabs
                     LAB HEAD: Dr. Attasit Lasakul
                     Consultant : Dr. Keattisak Sripimanwat
                     Department of Information Engineering
                     King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
              - ปีที่พิมพ์ (ถ้าไม่ปรากฏจะใช้อักษรย่อ ม.ป.ป. แทน ภาษาอังกฤษใช้ n.d.)
       1.11 ถ้าข้อความที่อ้างอิงนั้นยาวเกินไปจนต้องขึ้นบรรทัดที่ 2 ให้ตัวแรกเยื้องไปตรงกับอักษรตัวที่ 9
ของบรรทัดแรก และถ้ามี 3 บรรทัด ให้บรรทัดที่ 3 ตรงกับตัวแรกของบรรทัดที่ 2
2. บรรณานุกรมท้ายเอกสาร
       2.1 หนังสือทั่วไป
              ชื่อผู้แต่ง .ชื่อหนังสือ . ครั้งที่พิมพ์ . สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์ , ปีที่พิมพ์ .
              ตัวอย่าง กนกวรรณท โสดาตา. การค้นพบฟิสิกส์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : NECTEC, 2546.
       2.2 หนังสือแปล
              ชื่อผู้แต่ง .ชื่อหนังสือ . ครั้งที่พิมพ์ . สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์ , ปีที่พิมพ์ .
              ตัวอย่าง Theeraputh Mekathikom. ทักษะการใช้ภาษาไทย. แปลโดย กนกวรรณ โสดาตา.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : NECTEC, 2546.
       2.3 อินเตอร์เน็ต
              ชื่อเรื่อง . (วัน เดือน ปีที่ค้นข้อมูล ).Available URL: ที่อยู่ของแหล่งข้อมูล .
              ตัวอย่าง IrDA Product. (19 ธันวาคม 2546). Available URL: http://www.zilog.com/products/
businessline.asp?bl=276.
3. การอ้างอิงในเนื้อหา
       3.1 หนังสือทั่วไป
              (ชื่อผู้แต่ง , ปีที่พิมพ์ : หน้า )
              ตัวอย่าง (กนกวรรณ โสดาตา, 2546: 125)
       3.2 หนังสือแปล
              (ชื่อผู้แต่ง , ปีที่พิมพ์ : หน้า )
              ตัวอย่าง (กนกวรรณ โสดาตา, 2546: 125)
       3.3. อินเตอร์เน็ต
              ( แหล่งข้อมูล )
              ตัวอย่าง (http://www.intel-u-press.com/usb_dbe/Chapter09/ IR/Sharp/Sniffer.pdf)

หมายเลขบันทึก: 47338เขียนเมื่อ 31 สิงหาคม 2006 10:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 22:36 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)

http://www.kmitl.ac.th/dslabs

คนนี้อ่า ที่เขียน

ขอบคุณครับที่ช่วยให้ความรู้

 

ขอบคุณค่ะ ได้ฟามรู้เยอะเลย ฮิ้วววววววววว

เอามาใช้เขียนได้ทันที งิงิ

ขอบคุณนะคะ ต้องการอยู่พอดีเลย

จะได้นำไปเขียนส่งคุณครู

ขอบคุณมากครับพี่

ผมรู้เยอะเลย 

ขอบคุณคับที่ให้ความรู้คับ

ขอบคุณค่า ใช้ทำรายงาน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี