ชื่นชมสภาวิชาการ มอ.

ผมเพิ่งได้รับเชิญไปเป็นกรรมการสภาวิชาการ มอ.    สังเกตว่าเขามีวิธีใช้สภาวิชาการในการขับเคลื่อน (พัฒนา) คุณภาพวิชาการอย่างน่าชื่นชม     โดยมีจุดที่ผลชื่นชมดังนี้

             ๑. อธิการบดีเข้ามาเป็นประธานเอง     หาทางใช้มติของสภาวิชาการ เอาไปขับเคลื่อน (เปลี่ยนแปลง/พัฒนา) กระบวนการวิชาการภายในมหาวิทยาลัยต่อ      จุดนี้สำคัญมาก    เพราะตัวแรงเฉื่อยทางวิชาการมันอยู่ในวัฒนธรรมของอุดมศึกษาทั้งระบบ    การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการจึงต้องออกแรงมาก     ต้องมียุทธศาสตร์สนธิพลังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ากับพลังของการจัดการภายใน

            ๒. มีการนำประเด็นภาพรวมด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเข้ามานำเสนอให้คณะกรรมการชุดใหม่เข้าใจ    เพื่อจะได้เห็นภาพของระบบทั้งหมด     และกรรมการ (โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) สามารถเสนอแนะให้สอดคล้องกับบริบทของ มอ.

           ๓. มีเป้าหมายของการใช้สภาวิชาการอย่างชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนความเข้มแข็งด้านวิชาการและวิจัย     โดยสภาวิชาการออกความคิด     ฝ่ายบริหารทำหน้าที่ implement ความคิดนั้น     คือผมเห็นร่องรอยของฝ่ายบริหารที่มีความตั้งใจและการอุทิศกำลังงานอย่างแรงกล้าในการลงมือดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนความเข้มแข็งทางวิชาการ

วิจารณ์ พานิช
๒๙ สค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#สภาวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 47247, เขียน: 30 Aug 2006 @ 16:23 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)