จิตที่แจ่มใส  ย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

ปีใหม่นี้ขอให้เพื่อนๆ ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับ