นางสาว อริยา จันทร์เที่ยง

ครู กศน.ตำบล
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราษฎร์บูรณะ
Usernameariya_rbu
สมาชิกเลขที่145693
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

 
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก       จังหวัดพิษณุโลก       ระดับ ป.1-ป.4   พ.ศ. 2531
โรงเรียนคลองมหาวงค์         จังหวัดสมุทรปราการ     ระดับ ป.5-ป.6   พ.ศ. 2533
โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ     ระดับ ม.1-ม.6   พ.ศ. 2540
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม        จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ระดับ ปริญญาตรี     พ.ศ. 2544
- วุฒิปริญญา ครุษศาสตร์ 
- สาขา การศึกษา   
- เอก จิตวิทยาและการแนะแนว      
 

 ประวัติการทำงาน

 
8 พ.ย. 2547 - 9 ม.ค. 2554  กศน.เขตราษฎร์บูรณะ  ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน 
10 ม.ค. 2554 - ปัจจุบัน กศน.เขตราษฎร์บูรณะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป  ครู กศน.ตำบล
 

ประวัติการอบรม