องค์กรประกอบของ Reward ในยุคใหม่

พูดถึงคำว่า Reward Management ผมเชื่อว่าชาว HR ก็ต้องมองถึงเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ บางคนมองแค่เรื่องของค่าจ้างเงินเดือนเท่านั้นว่าเป็น Reward ก็เลยวางระบบแค่เพียงเรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนเท่านั้น แล้วจากนั้นก็มองว่าบริษัทตนเองมีระบบ Reward Management ที่ดีแล้ว

วันนี้ก็เลยอยากจะเล่าให้อ่านกันถึงเรื่องขององค์กรประกอบของคำว่า Reward ในยุคใหม่ว่า เขาคิดถึงเรื่องอะไรกันบ้าง 

จริงๆ คำว่า Reward นั้น เป็นคำใหม่ที่เพิ่งเอามาใช้ในการบริหารค่าตอบแทนเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับ แต่เดิมเขาใช้คำว่า Compensation บ้าง Wage and Salary บ้าง อย่างไรก็ดีคำว่า Reward นั้นกินความหมายที่กว้างมากๆ ครับ เพราะหมายถึงทุกอย่างที่บริษัทจัดให้กับพนักงาน เพื่อวัตถุประสงค์ให้พนักงานได้รับไปแล้วยินดีทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มความสามารถครับ

วัตถุประสงค์ของการบริหาร Reward ก็เพื่อที่จะดึงดูดและรักษา และจูงใจพนักงานให้ทำงานให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน และส่งเอาความพึงพอใจนี้ไปสร้างผลงานที่ดี และเมื่อสร้างผลงานที่ดีแล้ว ก็จะย้อนกลับมารับ Reward ที่ดี ก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน

องค์ประกอบของระบบ Reward ในยุคปัจจุบันนั้น เขามองกัน 5 ด้านหลักๆ ดังนี้ครับ

  • Compensation หมายถึงเงินเดือนค่าจ้าง ที่ตอบแทนการทำงานของพนักงานซึ่งรวมไปถึงเรื่องของโบนัส และเงินได้อื่นๆ ที่ใช้จูงใจผลงานพนักงาน
  • Benefits ก็คือ สวัสดิการ หมายถึงสิ่งที่องค์กรให้กับพนักงานเพื่อที่จะเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นตัวเสริมเรื่องของ Compensation เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเมื่อเกษียณอายุ ฯลฯ
  • Work-life ตัวนี้เป็นตัวที่ยุคปัจจุบันหลายองค์กรให้ความสนใจมากขึ้น และมักจะจัดให้มีการบริหารชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวที่สมดุลให้มากที่สุด เช่น การจัดให้มีสถานที่เลี้ยงเด็กในบริษัท การจัดเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น เพื่อให้พนักงานมีเวลาให้กับครอบครัวเมื่อจำเป็น ฯลฯ
  • Performance and Recognition ในอดีตเรื่องนี้ไม่เคยถูกมองว่าเป็นเรื่องของ Reward เลย แต่ปัจจุบันมีหลายองค์กรจับเอาเรื่องของผลงาน และการให้ความสำคัญกับผลงานพนักงานเป็นเครื่องมือในการ Reward พนักงาน เช่น มีการกำหนดเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มีการให้ Feedback เพื่อพัฒนาพนักงานอยู่ตลอด และเน้นการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
  • Development and Career Opportunity เรื่องสุดท้ายของ Reward ก็คือ การจัดให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง และได้รับโอกาสในการเติบโตในองค์กร ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการทำงาน เพื่อสร้างผลงานที่ดีขึ้น และเมื่อมีความสามารถที่สูงขึ้น ก็จะมีโอกาสในการเติบโตในบริษัทตามเส้นทางความก้าวหน้าของบริษัทที่ได้จัดทำไว้

ทั้ง 5 ตัวข้างต้น เป็นองค์กรประกอบของ Reward ในการทำงานยุคปัจจุบันที่องค์กรส่วนใหญ่พยายามจัดให้กับพนักงาน แต่อย่างไรก็ดี บางองค์กรก็ยังเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่มาก เนื่องจากยังเข้าใจว่า Reward ก็คือแค่เงินเดือนและสวัสดิการเท่านั้น อีก 3 เรื่องที่เหลือไม่ค่อยจะมีใครใส่ใจเท่าไรนัก

ถ้าองค์กรอยากที่จะดึงดูดและรักษาพนักงาน และสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานของตนเอง สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ก็คือ องค์ประกอบของ Reward ที่ได้กล่าวไป

ผมแค่นั่งคิดเล่นๆ ว่า ถ้าเรามีเงินเดือนที่โอเค สวัสดิการที่พอทำให้เราและครอบครัวสบาย มีการส่งเสริมเรื่องของการใช้ชีวิตการทำงานให้สมดุลกับชีวิตส่วนตัว ไม่เครียดแต่เรื่องงาน มีงานที่ท้าทายรออยู่ และเมื่อทำงานได้ก็ได้รับการยอมรับจากนายและองค์กร อีกทั้งมีแนวทางในการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้เราได้มีทักษะในการทำงานที่สูงขึ้น จากนั้นก็มีเส้นทางให้เราสามารถเติบโตในองค์กรได้อย่างมั่นคง ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆ ผมก็ไม่อยากไปไหนหรอกครับ ก็จะอยู่สร้างผลงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ครับ

ก็หวังว่าจะไม่ได้เป็นแค่ความฝันครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารงานบริหารคนความเห็น (0)