งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ครูแอ๋ม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๑ จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๕๔

61th Art and Craft Contest for Southern Student Chumphon 2011

๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

"รักษ์วัฒนธรรมพื้นเมือง ลือเลื่องศักยภาพเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล"

โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่ ให้เป็นศูนย์การแข่งขันภาษาไทย ๓ รายการได้แก่

  • การท่องอาขยานทำนองเสนาะ
  • การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญของการอ่าน
  • หนังสือเล่มเล็ก

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฝ่ายอำนวยการและฝ่ายดำเนินงาน ได้ประชุมวางแผนการทำงานเพื่อรองรับการแข่งขันในวันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การแข่งขันภาษาไทยโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม

ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการจัดงานฝ่ายอำนวยการที่ได้รับมอบหมายในการจัดงานในครั้งนี้ ร่วมกันทำงานจนแล้วเสร็จได้ซุ้มประตูที่สวยงาม พร้อมที่จะรองรับการเป็นศูนย์การแข่งขันในครั้งนี้

วันที่ ๗ ธัวาคม ๒๕๕๔ เช้ามาก ๆ เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. จากคำบอกเล่าของนักการภารโรง เขาบอกมาเปิดโรงเรียนขณะนั้นมีครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมาอยูในบริเวณที่ทำการแข่งขันแล้ว ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนจาก สพป. ๓๑ หน่วย (รวมการศึกษาพิเศษ ๑) และ สพม. ๓๐ หน่วย รวมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น ๖๑ หน่วยแข่งขัน คุณครูสุพรรณี นิลสังข์ เก็บภาพบางส่วนมาให้ชม

ภาพนี้นักเรียน คุณครูและผู้ปกครองมาให้กำลังใจและรอลุ้น ในการแข่งขันวันแรกวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมีการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับประถมศึกษา ป.๑ - ๓ และ ป.๔ - ๖ หนังสือเล่มเล็กระดับประถมศึกษา ป.๔ - ๖ ระดับมัธยมศึกษา ม. ๑ - ๓ และ ม.๔ - ๖

ลงทะเบียนทั้งครุผู้มาปฏิบัติงานและนักเรียนที่มาเข้าร่วมการแข่งขัน

ประชุมคณะกรรมตัดสินการแข่งขันก่อนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

การแข่งขันหนังสือเล่มเล็กทั้ง ๓ ระดับ

จับฉลากก่อนการแข่งขัน

แข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะป.๑ - ๓ และ ป. ๔ - ๖

ท่านผู้อำนวยการเรืองชัย จิตภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเมือง ประธานศูนย์การดำเนินงานการแข่งขัน การตัดสินและประสานงานมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับ ป.๑ - ๓

นางสคราญ วิเศษสมบัติ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม รองประธานศูนย์การแข่งขันและรองประธานการดำเนินงานการตัดสิน มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันท่องขยานทำนองเสนาะระดับประถมศึกษา ป.๔ - ๖

การแข่งขันหนังสือเล่มเล็กทั้ง ๓ ระดับ การแข่งขันเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด แต่คณะกรรมการตรวจผลงานการแข่งขัน กว่าจะแล้วเสร็จเวลาล่วงเลยถึง ๒๔.๐๐ น. ไม่มีเวลาทานอาหารต้องอ่านไปทานไป

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นวันที่มีการแข่งขันภาษาไทยเป็นวันที่ ๒ กิจกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.๑ - ๓ ม. ๔ - ๖และการอ่านออกเสียงจับใจความสำคัญระดับชั้นประถมศึกษา ป.๑ - ๓ และ ป. ๔ - ๖ เช้านี้มีนักเรียน คุณครูและผู้ปกครองมารอรายงานตัวเช้าเช่นเคยเพื่อหนีรถติด หลาย ๆ กลุ่มมาร่วมถ่ายรูปบนเวทีมอบเกียรติบัตร

และมีการประชุมคณะกรรมการตัดสินเช่นเคย

ก่อนการแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ทุกคนที่ได้ฟังจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า "ขนลุก" ไพเราะมาก ๆ ต้องยอมรับความความสามรถทั้งครูผู้ฝึกสอนและตัวเด็กเองด้วย

เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. นายปรีชา ตรีทศ ประธานศูนย์การแข่งขัน มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล (แข่งขันวันที่ ๗ ธันวาคม แต่ตรวจแล้วเสร็จเวลา ๒๔.๐๐ น.) มีคุณครูมารับแทนเพราะนักเรียนได้เดินทางกลับไปแล้ว

วันนี้กว่าจะเสร็จสิ้นกิจกรรมเป็นเวลา ๑๖.๐๐น. คุณครูและผู้ปกครองมาเฝ้ารอดูผลจากฝ่ายประมวลผล เพราะต้องเดินทางกลับ บางคณะก็ได้เกียรติบัตรกลับไปด้วย แต่หลาย ๆ คณะก็ต้องรอเพราะทำให้ไม่ทัน โปรแกรมดำเนินการมีปัญหาเพราะคนใช้กันมาก ทุกคนก็เต็มใจที่จะรอและมารับในโอกาสต่อไป ศูนย์ฯยินดีบริการ

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ กรรมการฝ่ายตัดสินและประมวลผล รอเวลาคุณครูและผู้เกี่ยวข้องมารับเกียรติบัตรก่อนเดินทางกลับ

งานทุกอย่างสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี ขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายมาก ๆ ที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ และขอบคุณอดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ท่านปรีชา ตรีทศ ที่เสียสละเวลามาช่วยงานในครั้งนี้

ผู้บันทึก

ชมผลงานนักเรียน หนังสือเล่มเล็ก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#ทักษะ54

หมายเลขบันทึก: 470768, เขียน: 09 Dec 2011 @ 07:53 (), แก้ไข: 03 Dec 2014 @ 14:20 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)