ทันตสุขภาพ เด็กไทยฟันดี

ฟันเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด ช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจน ดังนั้นสุขภาพปากและฟันเป็นองค์ความรู้ที่มีความจำเป็นต้องจัดให้ผู้เรียนในโรงเรียนบ้านสวนหลวง – บ้านปง ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากและฟันทำให้หน้าของเราดูสวยงาม เราจึงควรดูแลสุขภาพของฟันให้แข็งแรงและสมบูรณ์ตลอดเวลา โดยมีกิจกรรมดังนี้

                1. จัดตั้งโครงการทันตสุขภาพขึ้นในโรงเรียน

                2. แนะนำนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมแปรงฟันที่ถูกต้อง

                3. นักเรียนได้รับการตรวจฟันปีละ 2 ครั้ง โดยครูประจำชั้นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

                4. ฝึกนักเรียนให้มีสร้างสุขนิสัยในการแปรงฟันทุกครั้ง หลังการรับประทานอาหาร

                5. นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติตนทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

                6. นักเรียนรู้จักและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อฟันและทำให้ฟันแข็งแรง

                7. นักเรียนหลีกเลี่ยงการซื้อขนมที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อฟันและทำให้ฟันผุ

                8. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทันตสุขภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายเด็กไทยฟันดีโรงเรียนบ้านสวนหลวง2ความเห็น (0)