คุณภาพของผลงานเกิด ณ เวลาใด?

    เมื่อบทความจากงานวิจัยได้ถูกต้องรับหรือรับให้ตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยในศาสตร์นั้นๆ ถือว่าสิ่งนี้การันตีได้หรือมั้ย? ว่า งานวิจัยชิ้นมีคุณภาพแล้ว ซึ่งได้ผ่านการกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ยอมรับทั่วกันของวารสารนั้นๆ ฟันธงแล้วว่างานวิจัย บทความนี้มีคุณภาพ สมควรแล้วที่จะได้ตีพิมพ์ หรือต้องรอให้วารสารนั้นออกเป็นเล่ม และเผยแพร่ก่อน จึงจะถือว่างานวิจัย บทความนั้น ได้มีคุณภาพ?

 

      เช่นกันกับอาจารย์คนหนึ่งที่ได้ผ่านการพิจารณาผลงานวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูคุณภาพผลงาน แล้วว่าอาจารย์ท่านนี้สามารถเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการได้ (ผศ,รศ,ศ) สิ่งนี้ถ้าเทียบแล้วคล้ายการที่บทความวิจัยที่ถูกต้องรับให้ได้รับการตีพิมพ์

 

      คำถามหรือความสงสัยว่า ณ เวลาจุดใด บ่งบอกถึงคุณภาพแล้ว ?

 

      หรือต้องรอให้เล่มฉบับวารสารวิจัยนั้นออก หรือ ต้องให้คำสั่งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการออก ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือน หรือ เป็นปี สองปี แล้วแต่กระบวนการของแต่ละอย่าง

 

      คำถาม ว่า ณ วันที่ตอบรับบทความวิจัยให้แต่พิมพ์ หรือ ณ วันที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นแล้วว่าคุณภาพของผลงานวิชาการเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งโดยส่วนตัวผมว่า เวลานี้แหล่ะคือบอกว่า คุณภาพ

 

      เฮ้ย บรรทัดฐานที่แตกต่างกัน ทำให้คนที่อยู่ด้วยกันเคืองกัน เปล่าๆ คนนอกมาแล้วก็ไป คนในอยู่ด้วยกัน ทำงานด้วยกันไปตลอดอีกนาน

 

      ถามผม ผมเลือกคนในครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แจ๊ค : บันทึกจากงานประจำความเห็น (0)