โรงเรียนชาวนาระดับอุดมศึกษา (21.2) รู้เรียน เรียนรู้

อ้อ

  

ภาพที่ ๑๐๑ – ๑๐๒ กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนชาวนา ฝึกสังเกต พร้อมจดบันทึก

ภาพที่ ๑๐๓ วิธีที่ ๑ หมักฟาง + ใส่จุลินทรีย์

ภาพที่ ๑๐๔ วิธีที่ ๒ หมักฟาง + ใส่จุลินทรีย์ + ใส่ปุ๋ยหมัก

ภาพที่ ๑๐๕ วิธีที่ ๓ หมักฟาง + ใส่จุลินทรีย์ + ฉีดยาคุมหญ้า

ภาพที่ ๑๐๖ วิธีที่ ๕ เผาฟาง + ไม่ใส่จุลินทรีย์ + ใส่ปุ๋ยเคมี + ฉีดยาคุมหญ้า

ภาพที่ ๑๐๗ วิธีที่ ๖ หมักฟาง + ไม่ใส่จุลินทรี + ใส่ปุ๋ยเคมี + ฉีดยาคมหญ้า

ภาพที่ ๑๐๘ วิธีที่ ๗ เผาฟาง + ใส่จุลินทรีย์ + ใส่ปุ๋ยเคมี + ฉีดยาคุมหญ้า

ภาพที่ ๑๐๙ วิธีที่ ๘ หมักฟาง + ใส่จุลินทรีย์ + ใส่ปุ๋ยเคมี + ฉีดยาคุมหญ้า

ภาพที่ ๑๑๐ วิธีที่ ๙ ปลูกข้าวแล้วคอยเติมน้ำอย่างเดียว

ภาพที่ ๑๑๑ ต้นข้าวที่มีอยู่ได้ ๒๖ วัน จากสภาพเงื่อนไขทั้ง ๙ (โดยเรียงลำดับตามวิธีที่ ๑ – ๙ จากซ้ายไปขวา)

     จากการทดลองในเบื้องต้นนี้ พบว่า วิธีที่ ๒ สภาพที่มีการหมักฟาง ใส่จุลินทรี และใส่ปุ๋ยหมัก ผลปรากฏว่า ลักษณะของต้นข้าวมีความแข็งแรงสม่ำเสมอ ให้รวงดี และรวมถึงประหยัดต้นทุน นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆในสภาพต่างๆ และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือวิธีการที่ใช้สารอินทรีย์ด้วยกัน ก็ยังเห็นผลได้ชัดเจนว่า วิธีที่ ๒ นั้นให้ผลผลิตที่ดีกว่า

     อนึ่ง ผลสรุปดังกล่าวนี้ เป็นเพียงผลในเบื้องต้นเท่านั้น ทว่าได้ทำให้นักเรียนชาวนาทุกคนเกิดทักษะการเรียนรู้ และการพิสูจน์เชิงประจักษ์ได้ทำให้นักเรียนชาวนาตระหนักถึงการใช้สมุนไพรว่ามีผลดีอย่างไร และให้ตระหนักถึงการใช้สารเคมีว่ามีผลเสียอย่างไร คราวนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณกิจหรือคุณอำนวยต่างก็ได้คำตอบจากการถามว่า อะไรคืออะไรตามธรรมชาติ

     และนอกจากนี้ยังได้รับผลอื่นๆตามมา อันเป็นผลพลอยได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้แก่

  • ทำให้เกิดความเสียสละและสามัคคีในกลุ่ม

  • ช่วยให้เกิดการเรียนรู้การเก็บข้อมูลและการจดบันทึก

  • ช่วยให้เป็นคนช่างสังเกต

  • รู้จักวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลดีผลเสียของการทำนาแต่ละวิธี

  • เกิดความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว

  • ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละคนในกลุ่มทำให้ได้แบ่งปันความรู้ต่อกัน

  • อยากรู้อยากลองที่จะในสิ่งใหม่

  • เกิดความรู้ต่อตัวเองทำให้กล้าที่จะแนะนำคนอื่นและชวนให้คนอื่นมาดูผลการทดลอง

  • ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการที่จะนำวิธีการทำนาโดยการไม่ใช้สารเคมี

     ผลพลอยได้เช่นนี้ ทำให้เราๆท่านๆต่างก็ปลื้มใจมิใช่น้อย เพราะผลที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น ทำให้คุณกิจจะเกิดความรู้ที่จะนำไปสู่วิธีการแห่งความวัฒนาได้ต่อไปในอนาคต หากนักเรียนชาวนาเลือกเดินทางตามวิธีแห่งเกษตรกรรมยั่งยืน ความสำเร็จในเบื้องต้นนี้ก็สามารถคาดเดาได้ว่าอนาคตจะประสบความสำเร็จแน่นอน

ภาพที่ ๑๑๒ เรียนรู้ร่วมกัน

ภาพที่ ๑๑๓ รู้เรียนอย่างไม่จำกัดวัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & play

คำสำคัญ (Tags)#ชุมชน#คุณกิจ#จัดการความรู้#ทบทวนบทเรียน#โรงเรียนชาวนา#กระบวนการเรียนรู้#การออกแบบการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 46814, เขียน: 28 Aug 2006 @ 10:49 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 16:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

 • เป็นโรงเรียนชีวิตที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ เลยครับ
 • วิจัยอยู่คู่กับชีวิตและสังคมมานานจริง ๆ ครับ เพราะการวิจัยคือชีวิตครับ
 • เป็นความรู้ที่จัดการออกมาได้อย่างดีมากเลยครับ และยิ่งได้นำมาออกเผยแพร่อีกจะยิ่งต่อยอดได้อย่างมากมายเลยครับ
 • ขอความรู้จงสถิตกับท่านตลอดไปครับ

 

เขียนเมื่อ 
 • ตามมาหาความรู้เพิ่มเติมครับ
 • ขอบคุณครับผม