จากการไปทำกิจกรรมบูรณาการที่เวียงกุมกามเมื่อวานนี้ วันนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำคือ โครงงาน 1 เรื่อง พร้อมกับ PowerPoint แผงโครงงาน และรูปเล่มรายงาน เพื่อนำเสนอในวันพรุ่งนี้

                และเนื่องจากเด็กนักเรียนห้อง ม. 3/10 เป็นนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษจึงทำให้นักเรียนห้องนี้มีงานเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ชิ้น คือรูปเล่มรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

                ดังนั้นงานในวันนี้จึงถือว่าเป็นงานที่นักเรียนต้องมีความสามัคคีกันเป็นอย่างยิ่ง ไม่เช่นนั้นงานจะไม่สามารถเสร็จสิ้นได้อย่างแน่นอน

                สิ่งที่ดิฉันได้ทำในวันนี้คือ

  1. สรุปหัวข้อโครงงานจากการโหวตของนักเรียน
  2. แบ่งหน้าที่ให้กับนักเรียนทุกคน
  3. ออกไปซื้อของที่ต้องใช้
  4. ช่วยดูแลและคอยให้คำปรึกษา

               จากผลการโหวตสรุปได้ว่านักเรียนห้องนี้ทำโครงงานเรื่อง ไข่ป่าม ผลที่มาจะเป็นอย่างไร ต้องรอติดตามต่อไปในวันพรุ่งนี้ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในวันพรุ่งนี้ดิฉันจะต้องไปเรียนหนังสือ เลยทำให้ไม่มีโอกาสได้เห็นความสำเร็จของนักเรียน