การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษา


ปี ๒๕๕๘ เมืองไทยจะเป็นขุมทรัพย์ในประชาคมอาเซียน

 

  การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษา 

                         ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งสถานศึกษาต้องสร้างความตระหนัก การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้เขียนยังคิดว่ามีความสำคัญยิ่งที่ครูผู้ที่มีหน้าที่ต้องเตรียมผู้เรียน ให้เกิดความพร้อมที่จะแข่งขัน เพราะอนาคตทั้ง ๑๐ ประเทศ จะเชื่อมต่อกันเป็นพื้นที่เดียวกัน ที่จะเป็นแหล่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภาษาวรรณกรรม

                         อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเยตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nation) มีประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ ดังนี้ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่าและกัมพูชา เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง สร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความอยู่ดีกินดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน

                         การศึกษาถูกกำหนดให้เป็นกลไหหลักในการพัฒนา ในการนำอาเซียนสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคม มีศักยภาพในการแข่งขันและมีอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่น การขับเคลื่อนในมิติด้านการศึกษากำหนดเป้าหมายเพื่อก้าวสู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค โดยเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาของประชาชนอย่างเท่าเทียม จนเกิดเครือข่ายเชื่อมโยงกันในภูมิภาค ครูในฐานผู้ที่ต้องเตรียมเด็กสู่ประชาคมอาเซียน ควรมีบทบาทดังนี้
                         ๑. ให้ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน การเรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้าน จะต้องสอดแทรกในการเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนัก
                         ๒. สอนภาษาอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ เน้นภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
                         ๓. การศึกษาเพื่อมีงานทำ อนาคตเราต้องสอนให้เด็กได้มีอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน
                         ๔. ต้องเร่งสอนภาษาในอาเซียน คนไทยจะต้องพูดให้ได้อย่างน้อย ๓ ภาษา
                         ๕. การสอนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย เพื่อ ไปสอนในประเทศอาเซียน อนาคตครูภาษาไทยจะได้รับความนิยมจากประเทศ เพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ จะเป็นแหล่งทำมาหากิน ของประเทศเพื่อนบ้าน

                          จากการประเมินความพร้อมของไทยพบว่าเรายังขาดความตระหนัก ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้เรื่องประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ไม่นานนักที่จะเตรียมประชาชนรองรับประชาคมอาเซียน บทบาทที่สำคัญนี้จะไม่มีใครทำได้ดีเท่ากับคนที่ทำหน้าที่ครูคำสำคัญ (Tags): #ประชาคมอาเซียน
หมายเลขบันทึก: 465026เขียนเมื่อ 16 ตุลาคม 2011 20:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 23:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

ขอบคุณอาจารย์ที่ไปให้กำลังใจ

มาทักทายวันหยุด แต่ไม่ได้หยุดค่ะ วันนี้ไปทำงานที่จุดอพยพน้ำท่วม

น้ำลงแล้วค่ะ แต่ยังมีน้ำขัง

ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

ที่ให้ความรู้แก่ทุกคน ที่สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้

ขอขอบคุณค่ะ

ขอบคุณคุณหมอนานาและคุณทัดดาวครับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเติมมเต็มให้กันครับ

เรียนท่านผอ. พรชัย ภาคเกษตรกรเพิ่งได้ขยับประชุมกันเมื่อสัปดาห์ก่อน

ขอบคุณท่านพี่วอญ่า อนาคตเกษตรไทยจะลำบาก เพราะอยากเป็นสือ(อุตสาหกรรม)มากไป ไม่ภูมิใจในความเป็นควาย (เกษตรกรรม) เวียดนาม กำลังจ้องจะมาทำเกษตรกรรมในไทย แรงงานเสรีจะทำให้คนไทยลำบาก เราน่าจะจับความเป็นครัวของโลกเอาไว้นะพี่ ท้องอิ่ม ยิ้มได้ ภามาทีหลัง ต่างชาติกำลังเรียนภาไทย เพราะทำเลทองของเขา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี