JJ2011V10_4 Unseen เดินสายสร้างสรรค์เพื่อสร้างศิษย์

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สื่อสารสร้างศิษย์

 ปรึกษาหารือ พัฒนา ปรับ/ปรุง หลักสูตร เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Marine Pharmacy

 ภาพบรรยากาศ เมื่อวานนี้ ที่คณาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ และ เภสัชศาสตร์ ปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ TQF และ

ตามที่สภาเภสัชกรรมกำหนดแต่ละสาขา

 ภาพสดสด บ่ายนี้เข้าปรึกษาหารือ นำโดย ท่านคณบดี อ.ดร.ก้อง และ JJ เพื่อเตรียมปรับหลักสูตร ให้สอดรับกับ TQF ที่จะใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กับท่านรองอธิการบดี รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม และ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย และ ทีมงานวิชาการ ม.บูรพา ที่อาคาร "ภปร" ชั้น ๗

 เป็นเรื่องน่ายินดีที่บรรยากาศเป็นไปด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัยปรับ "เพื่อศิษย์" โดย "ครูเพื่อศิษย์"

 ช่วง อ.ดร.ก้อง และ อ.เจน กำลัง Clear ประเด็นในการเขียนหลักสูตรให้ตรงตาม Format ที่ฝ่ายวิชาการกำหนด กับ ท่าน ผู้ช่วย ยุวดี และ ทีมครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

หลังสิ้นเทอมต้องทำ มคอ.5 เพื่อมาปรับ ปรุง เสริมให้ทันใช้ในเทอมต่อไปค่ะ ^^

ภาพสวยใสดีจังเลยครับ

ชัดเจน