ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดวันวิทยาศาสตร์ขึ้น และกลุ่ของดิฉันซึ้งเรียนวิชาผึ้ง ก็จัดกิจกรรมขึ้นกลุ่มของดิฉันทำพวงกุญแจตอนแรกเราจะทำแจกสำหรับคนที่มาแต่เมื่อทำไปต้นทุนของเราสูงเกินไปเราก็เลยเปลื่อนแผนมาขายแทนไม่น่าเชื่อพวงกุญแจเราได้รับความสนใจมากที่เดียวจากน้องๆที่มาในงานเราใช้เวลาเพียงประมาณหนึ่งชั่งโมงของเราก็หมด ชึ่งไม่ใช่มีกลุ่มเราเพียงกลุ่มเดียว แต่มีหลายกลุ่มแตกต่างกันออกไป ชึ้งได้รับความสนใจทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นประเด็นชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันมีบุคคลจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับผึ้งถ้าเราเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นได้เข้ามาศึกษาการพัฒนาผึ้งของประเทศไทยอาจจะพัฒนาไปได้ไกลกว่าที่คิด  เราควรจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆให้รู้จักผึ้งมากขึ้น  ไม่ใช่สอนให้พวกเขาเหล่านั้นกลัว   เพราะผึ้งเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์สำหรับทุกๆคน  ถ้าเราใส่ใจผึ้งมากกว่านี้.....