ในชั่วโมงสอนเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5  ครูผู้สอนได้เตรียมการจัดการเรียนรู้เป็นใบความรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง  นิทานเรื่อง  Jack And The Beanstalk 

ก่อนที่นักเรียนจะได้เรียน  ครูให้นักเรียนร้องเพลง ABC  ซึ่งเป็นเพลงที่ง่ายมากสำหรับนักเรียนที่จะร้องเพลงภาษาอังกฤษ

จากนั้น  ครูยกตัวอย่างว่า  ครูจะใช้อักษรย่อของชื่อครูว่าอะไรดี  ชื่อของครูเขียนแบบนี้  Siriporn  นักเรียนตอบว่า  S  ใช่เลยค่ะ  แล้วนามสกุลล่ะคะ  Kuikratoke  นักเรียนตอบว่า  K ค่ะครับ  ครูจะเขียนชื่อย่อของครูว่า  S.K.  แล้วครูถามนักเรียนว่าชื่อเล่นของครูล่ะคะ  นักเรียนตอบว่า  อ้อย 

ดังนั้น  ชื่อ callsign ของครูสิริพร  กุ่ยกระโทก  ก็คือ  S.K.ooy

จากนั้นครูให้เวลานักเรียน  ค้นหาชื่อ  callsign ของตนเอง  พร้อมชื่อเล่น  ซึ่งนักเรียนคิดและทำได้ไม่ยาก

ครูเขียน callsign  ด้วยการออกแบบสวยๆให้นักเรียนออกแบบที่มีความหมาย  และอ่านออกด้วยนะคะ  นักเรียนก็ทำได้  ทำได้สวยด้วย  มีความหมาย  และเท่  อย่างที่ครูอยากให้นักเรียนได้ทำ

จากนั้นครูบอกให้นักเรียน  หาชื่อ callsign ของเพื่อนที่สนิทที่สุด  พร้อมกับอ่านชื่อนั้นให้ได้

นักเรียนอ่านชื่อ callsign ของครูว่า   เอส ดอท เค ดอท อ้อย

ช่างเข้าใจเจตนารมณ์ของครูจริงๆ  นักเรียนเก่งจริงๆค่ะ

จากนั้นครูก็เริ่มแจกใบงานและให้นักเรียน  เขียน callsign ที่ design มาแล้ว  ครูเล่านิทาน   Jack And The Beanstalk  นักเรียนเดาความหมายของชื่อเรื่องก่อน

พานักเรียนเดาความหมายของชื่อเรื่อง  นักเรียนยังถามครูว่า  ทำไมชื่อนิทานภาษาไทย  เป็น  แจ๊คผู้ฆ่ายักษ์ละคะ  ครูก็ตอบว่า  " นั่นนะซิ "  แล้วครูก็อธิบาย 

คราวหน้าจะได้ทบทวนขั้นตอนของการเล่านิทานให้ฟังอีกนะคะ